Danh sách sát hạch sáng ngày 13/4/2017

Thứ hai - 10/04/2017 07:43
Danh sách học viên sát hạch sáng ngày 13/4/2017
Khi đi sát hạch nhớ mang theo:
1. CMND bản chính.
2. Lệ phí sát hạch: 225.000 đồng
3. Địa điểm sát hạch: Trung tâm sát hạch Hòa Cầm
 
1 PHAN THỊ NGUYỆT ÁI 20/01/1999 X. Hòa Phong, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
2 PHẠM THỊ THU AN 25/01/1999 X. Hòa Nhơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
3 NGUYỄN MỘC QUẾ ANH 05/03/1999 X. Hòa Phong, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
4 NGUYỄN THỊ VIỆT ANH 11/01/1993 P. Thanh Bình, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
5 TRẦN ĐỨC ANH 25/02/1999 X. Hòa Khương, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
6 TRẦN NAM HOÀNG ANH 24/08/1997 P. Phước Ninh, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
7 NGUYỄN THỊ KIM ÁNH 23/03/1999 X. Hòa Nhơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
8 NGUYỄN VĂN BẢO 12/01/1999 X. Hòa Phong, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
9 ĐẶNG CÔNG BIN 03/12/1998 X. Hòa Phong, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
10 HỒ THỊ BÔNG 01/11/1989 P. Nại Hiên Đông, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng
11 NGUYỄN HỒNG CHÁNH 09/01/1999 X. Hòa Nhơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
12 HÀ THÚC CHÍNH 06/04/1993 X. Lộc Tiến, H. Phú Lộc, T. Thừa Thiên Huế
13 TRẦN ĐÌNH CÔNG 28/10/1998 X. Hòa Nhơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
14 HUỲNH THỊ CÚC 21/02/1999 X. Hòa Nhơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
15 ĐÀO VĂN ĐẠT 17/01/1999 X. Hòa Khương, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
16 ĐỖ ĐẠT 20/02/1999 X. Hòa Phú, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
17 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 18/02/1998 P. Hải Châu II, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
18 NGÔ VĂN ĐIỂM 15/07/1990 X. Đại Chánh, H. Đại Lộc, T. Quảng Nam
19 ĐỒNG PHƯỚC ĐỨC 12/01/1999 X. Hòa Nhơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
20 NGUYỄN THỊ MINH DƯƠNG 28/01/1999 X. Hòa Nhơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
21 PHẠM TẤN DƯƠNG 28/01/1999 X. Hòa Phong, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
22 NGUYỄN HOÀI PHƯỚC DUYÊN 30/04/1997 P. Thanh Bình, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
23 ĐỒNG THỊ NGỌC HÀ 01/01/1999 X. Hòa Phong, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
24 TRẦN THỊ THU HÀ 03/02/1999 X. Hòa Khương, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
25 PHẠM HUỲNH HẢI 16/03/1999 X. Hòa Phong, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
26 ĐẶNG THỊ HẰNG 06/03/1999 X. Hòa Phong, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
27 ĐOÀN THỊ HẰNG 10/10/1997 X. Quảng Sơn, H. Quảng Trạch, T. Quảng Bình
28 HUỲNH THỊ THU HẰNG 04/03/1999 X. Hòa Nhơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
29 CAO THỊ MỸ HẠNH 12/08/1998 P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
30 PHAN THỊ HẠNH 28/01/1999 X. Hòa Nhơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
31 ĐẶNG CÔNG HẬU 23/01/1999 X. Hòa Phong, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
32 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 30/07/1989 P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
33 DƯƠNG THỊ MINH HIẾU 16/04/1986 P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng
34 NGUYỄN THỊ THANH HIẾU 12/02/1999 X. Hòa Nhơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
35 NGUYỄN THỊ HÒA 03/05/1996 X. Tây Thành, H. Yên Thành, T. Nghệ An
36 ĐẶNG LÊ VĂN HOÀI 23/01/1999 X. Hòa Khương, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
37 NGUYỄN NHẬT HOÀNG 18/01/1999 P. Vĩnh Trung, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
38 NGUYỄN ĐỨC HÙNG 12/09/1995 X. Đại Lãnh, H. Đại Lộc, T. Quảng Nam
39 NGUYỄN PHƯỚC HÙNG 07/02/1999 X. Hòa Phong, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
40 NGUYỄN THỊ THANH HƯỜNG 14/06/1998 X. Hòa Khương, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
41 VUONG JIMMY 01/09/1948 P. Chính Gián, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
42 NGUYỄN ĐỨC KHÁNH 16/01/1999 X. Hòa Phong, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
43 NGUYỄN VĂN KHÔI 15/07/1998 P. Hòa Phát, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
44 LÊ THỊ THIÊN KIM 20/02/1999 X. Hòa Khương, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
45 PHẠM LINH THÁI LAM 10/09/1998 P. Thuận Phước, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
46 NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LAN 05/01/1999 X. Hòa Khương, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
47 HỒ THỊ MỸ LINH 12/04/1994 P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
48 TRẦN NGUYỄN TUYẾT LINH 26/03/1999 X. Hòa Khương, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
49 PHẠM THÀNH LỘC 24/01/1994 X. Điện Thọ, H. Điện Bàn, T. Quảng Nam
50 NGUYỄN THỊ LỢI 26/02/1999 X. Hòa Khương, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
51 TRẦN NGUYỄN THÀNH LONG 14/12/1991 P. Hòa Khê, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
52 NGÔ THỊ LY LY 21/07/1998 X. Hòa Tiến, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
53 PHAN THỊ LY 20/12/1996 TT. Phú Đa, H. Phú Vang, T. Thừa Thiên Huế
54 LÊ THỊ TUYẾT MAI 10/03/1999 X. Hòa Khương, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
55 ĐẶNG THIỆU MINH 27/07/1995 P. Thanh Bình, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
56 TÁN THỊ HÀ MY 20/02/1999 X. Hòa Khương, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
57 HỒ THÁI NAM 01/01/1999 X. Hòa Phong, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
58 LÊ HOÀNG NHỰT NAM 06/12/1995 P. Thạc Gián, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
59 LÊ TẤN NAM 02/01/1999 X. Hòa Khương, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
60 NGUYỄN ĐẮC NAM 08/01/1999 X. Hòa Khương, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
61 DƯƠNG THỊ THÚY NGÂN 04/03/1999 X. Hòa Phong, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
62 NGUYỄN THỊ ĐỖ NGÂN 14/02/1999 X. Hòa Phong, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
63 LÊ PHƯỚC NGHĨA 23/03/1998 P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
64 PHẠM THỊ NGHĨA 25/03/1999 X. Hòa Phong, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
65 TRẦN ĐẶNG NGHĨA 28/02/1999 X. Hòa Phong, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
66 TRẦN CÔNG NGUYÊN 18/01/1999 X. Hòa Phong, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
67 PHẠM VĂN NHÂN 01/02/1999 X. Hòa Phong, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
68 ĐỖ THỊ YẾN NHI 27/02/1999 X. Hòa Khương, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
69 HỒ THỊ TỐ NHI 02/03/1999 P. Vĩnh Trung, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
70 TRẦN HUỲNH NHƯ 02/01/1999 X. Hòa Khương, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
71 TRẦN THỊ CẨM NHUNG 25/03/1999 X. Hòa Khương, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
72 PHAN TRẦN HOÀNG OANH 21/10/1997 P. Thanh Khê Tây, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
73 ĐINH TẤN PHÁT 12/03/1999 P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
74 VÕ VĂN PHÚC 05/05/1995 X. Xuân Hưng, H. Xuân Lộc, T. Đồng Nai
75 NGUYỄN THỊ NHƯ PHỤNG 17/02/1999 X. Hòa Nhơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
76 HUỲNH THỊ MỸ PHƯỚC 11/01/1999 X. Hòa Khương, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
77 ĐỖ HỮU THÁI QUANG 03/01/1999 X. Hòa Nhơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
78 NGUYỄN CÔNG QUANG 06/05/1999 X. Hòa Phong, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
79 TRẦN MINH QUANG 25/03/1999 X. Hòa Khương, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
80 ĐẶNG ANH QUỐC 01/01/1999 X. Hòa Khương, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
81 MẠC THỊ NHƯ QUỲNH 24/03/1999 X. Hòa Nhơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
82 LƯƠNG VĂN SANH 01/05/1985 P. Mân Thái, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng
83 VÕ VĂN SỰ 18/03/1999 X. Hòa Nhơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
84 NGUYỄN HỮU TÀI 14/02/1997 P. Hòa Thuận Đông, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
85 NGUYỄN VÕ THANH TÀI 14/02/1999 X. Hòa Phong, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
86 TRẦN VĂN TÂM 10/01/1999 X. Hòa Khương, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
87 NGUYỄN THỊ HIỀN THẮM 24/03/1999 X. Hòa Khương, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
88 NGUYỄN THỊ HOÀNG THẮM 10/01/1999 X. Hòa Phong, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
89 BÙI VĂN THẮNG 10/02/1999 X. Hòa Nhơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
90 NGÔ VIỆT THẮNG 22/11/1989 P. Thuận Phước, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
91 TRẦN CÔNG THẮNG 21/01/1999 X. Hòa Phú, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
92 HUỲNH THỊ THANH 16/04/1998 X. Hòa Nhơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
93 VÕ THỊ MỸ THANH 27/02/1999 X. Hòa Phong, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
94 TRẦN CÔNG THÀNH 26/02/1999 X. Hòa Khương, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
95 TRẦN ĐÌNH THẠNH 24/03/1999 X. Hòa Nhơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
96 NGÔ THỊ PHƯƠNG THẢO 25/01/1999 X. Hòa Khương, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
97 NGUYỄN PHAN THẢO 27/01/1999 X. Hòa Nhơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
98 DƯ PHƯỚC THIÊN 12/11/1997 X. Hòa Khương, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
99 ĐẶNG VĂN THỊNH 05/01/1999 X. Hòa Khương, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
100 LÊ THỊNH 10/03/1999 X. Hòa Nhơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
101 LÊ THỊ THU 14/02/1999 X. Hòa Khương, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
102 PHAN THỊ THU 28/02/1999 X. Hòa Nhơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
103 NGUYỄN VĂN THỨ 22/03/1999 X. Hòa Nhơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
104 HUỲNH MINH THUẬN 25/01/1998 P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng
105 PHẠM THƯƠNG 17/05/1998 X. Hòa Phong, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
106 VÕ THỊ TUYẾT THƯƠNG 11/01/1998 X. Hòa Phong, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
107 TRẦN THỊ MỘNG THƯỜNG 10/10/1995 X. Cư Mốt, H. Ea H'leo, T. Đắk Lắk
108 NGUYỄN LÊ CẨM TI 27/02/1999 X. Hòa Tiến, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
109 TRẦN TIN 03/09/1991 P. An Khê, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
110 BÙI BẢO TOÀN 29/03/1999 X. Hòa Nhơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
111 BÙI BẢO TOÀN 31/03/1999 X. Hòa Nhơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
112 NGUYỄN VĂN TOÀN 18/03/1999 X. Hòa Nhơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
113 QUÁCH NGỌC TOÀN 10/02/1999 X. Hòa Phong, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
114 ĐẶNG THÙY TRÂM 07/01/1999 P. Hải Châu  I, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
115 NGUYỄN THỊ THÙY TRÂM 29/03/1999 X. Hòa Phong, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
116 TRẦN THỊ NGỌC TRÂM 06/01/1999 X. Hòa Khương, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
117 NGUYỄN TRỌNG NAM TRÂN 27/04/1994 P. Bình Thuận, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
118 ĐINH LÊ THÙY TRANG 10/02/1999 X. Hòa Khương, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
119 LÊ THỊ HOÀNG TRIỀU 10/02/1999 X. Hòa Nhơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
120 NGUYỄN ANH TRIỀU 09/09/1990 P. Tam Thuận, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
121 HỨA KIỀU TRINH 06/02/1999 X. Hòa Khương, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
122 NGUYỄN THỊ DIỆP TRINH 05/01/1999 X. Hòa Nhơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
123 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TRINH 07/01/1999 X. Hòa Nhơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
124 NGUYỄN THỊ THU TRINH 21/01/1999 X. Bình Thạnh, H. Bình Sơn, T. Quảng Ngãi
125 TRẦN THỊ BÍCH TRINH 10/02/1999 X. Hòa Khương, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
126 ĐỖ THỊ PHƯƠNG TRÚC 19/01/1999 X. Hòa Phong, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
127 TRẦN THỊ TRÚC 26/02/1999 X. Hòa Nhơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
128 PHAN THANH TRUYỀN 07/03/1999 X. Hòa Phú, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
129 PHẠM THANH TÚ 20/03/1999 X. Hòa Phú, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
130 LÊ TẤT TUẤN 11/03/1988 P. Vĩnh Trung, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
131 NGÔ TÙNG 28/01/1998 X. Hòa Khương, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
132 NGUYỄN VĂN TUY 09/10/1982 P. Thạc Gián, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
133 LÊ VĂN VIỆT TUYẾN 04/02/1999 X. Hòa Phong, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
134 NGÔ THỊ THẢO UYÊN 15/03/1997 P. Hải Châu  I, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
135 NGUYỄN THỊ THÙY VI 07/01/1999 X. Hòa Tiến, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
136 TRẦN THỊ VI 02/02/1999 X. Hòa Nhơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
137 CAO TẤN VŨ 12/02/1999 X. Hòa Nhơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
138 DƯƠNG THẾ VŨ 16/02/1999 X. Hòa Nhơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
139 NGUYỄN HOÀNG VŨ 29/10/1997 P. Đông Lương, TP. Đông Hà, T. Quảng Trị
140 NGUYỄN KIM VŨ 08/02/1999 X. Hòa Phú, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
141 TRẦN QUỐC VƯƠNG 29/01/1999 X. Hòa Khương, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
142 TRẦN VĨNH XỊN 20/02/1999 X. Hòa Phong, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
143 TỐNG THỊ NGỌC BÍCH 25/02/1999 P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
144 NGÔ QUỐC BÌNH 05/03/1999 X. Hòa Châu, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
145 LÊ CẢNH 29/03/1999 X. Hòa Tiến, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
146 ÔNG THỊ MINH CHÂU 08/02/1997 X. Hòa Châu, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
147 PHẠM THỊ MINH CHÂU 29/03/1999 X. Hòa Châu, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
148 TRẦN CƯỜNG 21/03/1999 X. Hòa Hiệp Trung, H. Đông Hòa, T. Phú Yên
149 ĐỖ THÀNH ĐẠT 24/03/1999 X. Hòa Châu, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
150 HUỲNH QUỐC ĐẠT 10/03/1999 P. Hòa Quý, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng
151 LÊ THỊ DIỄM 22/12/1998 X. Điện Hòa, H. Điện Bàn, T. Quảng Nam
152 TRẦN THỊ DIỆU 10/02/1999 P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
153 NGUYỄN VĂN ĐÔNG 29/03/1999 X. Hòa Tiến, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
154 VÕ VIỆT DŨNG 12/01/1999 X. Điện Tiến, H. Điện Bàn, T. Quảng Nam
155 NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG 07/11/1998 X. Hòa Phước, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
156 LÊ THỊ MỸ DUYÊN 26/01/1999 P. Hòa Thọ Tây, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
157 TRƯƠNG THỊ THÙY DUYÊN 08/03/1999 X. Hòa Tiến, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
158 TRỊNH THỊ NGỌC GIANG 12/02/1999 P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
159 NGUYỄN VĂN HẠNH 23/01/1999 P. Hòa Phát, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
160 LÊ THỊ MỸ HIỀN 25/01/1999 X. Hòa Tiến, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
161 NGÔ HOÀNG HIỆP 01/01/1999 X. Hòa Châu, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
162 NGUYỄN QUANG HIỆP 24/03/1999 P. Hòa Quý, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng
163 NGUYỄN THANH HIẾU 27/04/1998 X. Hòa Châu, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
164 NGUYỄN TRỌNG HIẾU 03/03/1999 P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
165 NGUYỄN MINH HOÀNG 27/03/1999 X. Hòa Châu, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
166 ĐẶNG THỊ HỒNG HUẾ 02/01/1999 P. Hòa Thọ Tây, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
167 NGUYỄN VĂN HÙNG 05/03/1999 P. Hòa Thọ Tây, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
168 NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG 09/01/1999 X. Hòa Châu, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
169 ÔNG THỊ HƯƠNG 02/01/1999 X. Hòa Châu, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
170 LÊ ĐÌNH HUY 08/01/1998 X. Hòa Phước, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
171 LÊ ĐỨC HUY 06/03/1999 X. Hòa Châu, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
172 NGUYỄN MINH HUY 31/03/1999 X. Hòa Phước, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
173 PHẠM LÊ HOÀNG HUY 27/02/1999 P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
174 HUỲNH QUANG HUYNH 29/01/1999 P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
175 NGUYỄN THANH HUỲNH 30/01/1999 P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
176 NGUYỄN PHƯỚC KHẢI 01/02/1999 X. Điện Hòa, H. Điện Bàn, T. Quảng Nam
177 TRƯƠNG NG. THIỆN KHÁNH 12/02/1999 X. Hòa Phước, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
178 PHẠM ĐỨC KHOA 24/01/1999 X. Hòa Phước, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
179 LÊ THỊ THANH KIỀU 02/01/1999 X. Hòa Tiến, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
180 NGÔ THỊ KIỀU 14/02/1999 X. Hòa Châu, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
181 NGUYỄN THỊ LAN 01/01/1999 X. Hòa Châu, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
182 LÊ THỊ HỒNG LIÊN 03/01/1999 X. Hòa Phước, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
183 ĐẶNG THỊ HỒNG LINH 29/01/1999 X. Hòa Tiến, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
184 NGUYỄN THỊ MỸ LINH 16/02/1999 P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
185 NGUYỄN THỊ VÂN LONG 11/03/1999 X. Hòa Tiến, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
186 NGUYỄN DƯƠNG YẾN LY 07/03/1999 P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
187 VÕ THỊ PHƯƠNG LY 29/03/1999 X. Hòa Tiến, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
188 BÙI THỊ HỔNG MAI 10/03/1999 P. Hòa Thọ Tây, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
189 TRẦN THỊ HOÀI MÃI 15/03/1999 P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
190 HUỲNH THỊ MẬN 14/03/1999 X. Hòa Châu, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
191 TRẦN MAI NGỌC MẠNH 22/01/1999 X. Điện Tiến, H. Điện Bàn, T. Quảng Nam
192 ĐẶNG VĂN MÃO 18/03/1999 P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
193 LÊ THỊ MẾN 14/03/1999 P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
194 TRẦN NGỌC MINH 17/02/1999 X. Điện Hòa, H. Điện Bàn, T. Quảng Nam
195 PHẠM THỊ HOÀNG NÊN 25/02/1999 P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
196 NGÔ HOÀNG NGÂN 22/03/1999 P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
197 LÊ HỒNG NGỌC 22/02/1999 X. Hòa Châu, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
198 HUỲNH THỊ THẢO NGUYÊN 13/03/1999 P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
199 HUỲNH THỊ KIM NGUYỆT 19/01/1999 X. Điện Tiến, H. Điện Bàn, T. Quảng Nam
200 NGUYỄN VIẾT NHÃ 05/01/1999 X. Hòa Tiến, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
201 HUỲNH PHƯƠNG NHI 19/01/1999 X. Hòa Phước, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
202 TRẦN THỊ YẾN NHI 19/03/1999 X. Hòa Phước, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
203 TRẦN THỊ TUYẾT NHUNG 15/09/1998 X. Hòa Châu, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
204 TRẦN VĂN NHỰT 31/01/1999 X. Hòa Châu, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
205 ĐINH THỊ VỸ NIỀM 26/03/1999 X. Hòa Châu, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
206 HOÀNG THỊ KIỀU OANH 19/02/1999 X. Hòa Tiến, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
207 TRỊNH THỊ KIỀU OANH 07/03/1999 P. Hòa Thọ Tây, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
208 NGÔ QUỐC PHONG 17/01/1999 X. Hòa Tiến, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
209 PHAN THỊ HỒNG PHÚC 23/02/1999 X. Hòa Phước, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
210 TRẦN THỊ DIỄM PHÚC 17/01/1999 X. Hòa Châu, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
211 PHẠM THỊ KIM PHỤNG 01/03/1999 P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
212 HUỲNH NGỌC PHƯƠNG 27/02/1999 P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
213 NGUYỄN PHÚ XUÂN QUANG 08/01/1999 X. Hòa Tiến, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
214 ÔNG VĂN QUANG 13/01/1999 P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
215 NGUYỄN KHÁNH QUYÊN 06/03/1999 X. Hòa Phước, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
216 NGUYỄN THANH SANG 17/03/1999 P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
217 NGUYỄN THỊ NHẬT SANG 16/02/1999 P. Hòa Phát, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
218 VÕ THỊ THU SANG 02/01/1999 X. Hòa Châu, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
219 NGUYỄN VIẾT SÁNG 15/03/1999 P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
220 TRẦN CÔNG SƠN 30/03/1999 X. Hòa Tiến, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
221 LÊ THỊ THU SƯƠNG 12/03/1999 P. Hòa Thọ Tây, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
222 NGUYỄN PHÚ TÂM 02/06/1998 X. Điện Hòa, H. Điện Bàn, T. Quảng Nam
223 NGUYỄN THỊ THÀNH TÂM 15/03/1999 X. Điện Tiến, H. Điện Bàn, T. Quảng Nam
224 NGUYỄN XUÂN TÂM 13/03/1999 X. Hòa Châu, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
225 TRẦN THỊ THANH TÂM 12/01/1999 X. Hòa Phước, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
226 NGUYỄN VĂN TÂN 18/01/1999 P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
227 NGUYỄN THỊ KIM THANH 13/03/1999 X. Hòa Tiến, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
228 MAI THANH THẢO 15/07/1998 X. Hòa Châu, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
229 NGÔ THỊ THÀNH THẢO 02/03/1999 X. Hòa Tiến, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
230 LÝ PHƯỚC THIỆN 07/01/1999 X. Hòa Tiến, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
231 NGÔ VĂN THIỆN 16/03/1999 P. Hòa Phát, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
232 ĐẶNG QUANG THỊNH 11/02/1999 X. Điện Tiến, H. Điện Bàn, T. Quảng Nam
233 LÊ THỊ THU THỊNH 07/03/1999 X. Hòa Phước, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
234 NGÔ THỊ KIM THOA 12/01/1999 X. Hòa Tiến, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
235 NGUYỄN QUANG THÔNG 06/03/1999 X. Hòa Tiến, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
236 ĐẶNG THỊ THU 01/01/1999 X. Hòa Tiến, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
237 LÊ ANH THƯ 03/03/1999 X. Hòa Tiến, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
238 LÊ NGUYỄN ANH THƯ 24/02/1999 X. Hòa Tiến, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
239 LÊ THỊ ANH THƯ 20/02/1999 X. Hòa Châu, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
240 LÊ VĂN THỨC 15/01/1999 X. Hòa Tiến, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
241 PHAN THỊ THƯỜNG 18/01/1999 P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
242 NGUYỄN THỊ NGỌC THÚY 24/01/1999 X. Điện Hòa, H. Điện Bàn, T. Quảng Nam
243 NGUYỄN THỊ THU THỦY 25/01/1999 X. Hòa Tiến, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
244 PHAN THỊ THANH THỦY 07/03/1999 P. Hòa Thọ Tây, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
245 NGUYỄN THỊ NGUYÊN THY 28/03/1999 X. Hòa Châu, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
246 LÊ THỊ THÙY TIÊN 26/01/1999 P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
247 LÊ MINH TIẾN 02/01/1999 X. Điện Hòa, H. Điện Bàn, T. Quảng Nam
248 NGUYỄN ANH TIẾN 27/03/1999 X. Điện Hòa, H. Điện Bàn, T. Quảng Nam
249 VÕ DUY TIẾN 19/02/1999 P. Xuân Hà, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
250 LÊ HỮU TĨNH 26/01/1999 P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
251 LÊ VIẾT SONG TOÀN 13/03/1999 X. Hòa Phước, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
252 NGUYỄN THỊ THU TRANG 11/03/1999 X. Điện Thọ, H. Điện Bàn, T. Quảng Nam
253 PHAN THỊ THÙY TRANG 23/01/1999 X. Hòa Châu, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
254 VÕ THỊ THÙY TRANG 14/03/1999 P. Hòa Phát, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
255 LÊ THỊ TÚ TRINH 18/11/1998 X. Hòa Châu, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
256 HUỲNH ĐẶNG ANH TRƯỜNG 12/02/1999 X. Hòa Tiến, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
257 NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG 01/01/1999 X. Hòa Tiến, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
258 NGÔ MINH TÚ 25/01/1999 P. Hòa Phát, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
259 NGUYỄN THÀNH TÚ 27/03/1999 X. Hòa Phước, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
260 NGUYỄN VĂN TÚ 21/03/1999 X. Hòa Tiến, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
261 NGUYỄN LÊ TUẤN 04/01/1999 P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
262 NGUYỄN XUÂN TUẤN 13/03/1999 X. Hòa Châu, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
263 BÙI QUỐC TÙNG 24/03/1999 P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
264 NGUYỄN THỊ THANH TUYÊN 09/02/1999 P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
265 LÊ THỊ MỸ TUYỀN 05/02/1999 X. Hòa Phước, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
266 TRƯƠNG THỊ HỒNG UYÊN 14/02/1999 X. Hòa Châu, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
267 TRẦN THANH VĨNH 31/03/1999 X. Hòa Châu, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
268 PHAN VĂN VŨ 03/02/1999 P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
269 NGUYỄN THỊ TƯỜNG VY 14/02/1999 X. Hòa Phước, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
270 NGUYỄN THỊ MINH YẾN 15/02/1999 X. Hòa Tiến, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Sự hài lòng của học viên

Đối với nhà trường

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây