Danh sách sát hạch sáng ngày 09/6/2017

Thứ hai - 05/06/2017 13:46
Danh sách học viên sát hạch sáng ngày 09/6/2017
Khi đi sát hạch nhớ mang theo:
1. CMND bản chính.
2. Lệ phí sát hạch: 225.000 đồng
3. Địa điểm sát hạch: Trung tâm sát hạch Hòa Cầm
TT Họ và tên sinh ngày Thường trú
1 NGUYỄN HỒNG AN 07/05/1999  P. Vĩnh Trung, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
2 NGUYỄN VĂN AN 22/05/1999  X. Hòa Khương, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
3 TRẦN PHƯỚC AN 23/05/1999  X. Hòa Khương, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
4 BÙI NGỌC QUỲNH ANH 07/05/1999  P. An Khê, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
5 LÊ HỮU HOÀNG ANH 03/04/1999  P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
6 LƯU THỊ QUỲNH ANH 30/01/1999  X. Hòa Sơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
7 TRẦN VŨ PHƯƠNG ANH 03/01/1999  P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng
8 ĐỖ THỊ KIM ÁNH 08/05/1999  X. Hòa Nhơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
9 HOÀNG THỊ MINH ÁNH 29/05/1999  X. Hòa Phước, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
10 HỒ THỊ THANH BA 20/02/1999  X. Hòa Liên, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
11 MAI PHƯỚC GIA BẢO 13/05/1999  X. Hòa Phước, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
12 NGUYỄN VĂN BẢO 01/04/1999  X. Hòa Tiến, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
13 HUỲNH TẤN BÌNH 23/05/1999  X. Hòa Nhơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
14 NGUYỄN TẤN CẨM 05/04/1999  X. Hòa Nhơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
15 NGUYỄN THỊ KIM CHI 01/06/1999  X. Hòa Khương, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
16 NGUYỄN ĐẮC CƯỜNG 16/03/1999  X. Hòa Sơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
17 NGUYỄN XUÂN DANH 03/03/1999  X. Hòa Ninh, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
18 THI THỊ ĐÀO 09/06/1999  X. Hòa Phong, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
19 HUỲNH THỊ KIỀU DIỄM 07/05/1999  P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
20 NGUYỄN THỊ NHƯ DIỄM 10/02/1999  X. Hòa Liên, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
21 LÂM HOÀI DIỄN 29/05/1999  X. Hòa Châu, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
22 TRẦN NGỌC DIỆP 14/05/1999  P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
23 PHẠM MINH ĐỨC 20/05/1999  P. Hòa Thuận Tây, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
24 PHAN NHẬT ĐỨC 05/05/1999  X. Hòa Tiến, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
25 NGUYỄN THỊ XUÂN DUNG 04/04/1999  P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
26 NGUYỄN DƯƠNG 04/06/1999  X. Hòa Phong, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
27 TRẦN CÔNG DƯƠNG 19/09/1998  P. Hòa Phát, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
28 ĐỖ THỊ MỸ DUYÊN 03/04/1999  X. Hòa Nhơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
29 TRẦN THỊ THÙY GIANG 17/02/1999  X. Hòa Sơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
30 NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ 28/08/1998  P. Hòa Thọ Tây, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
31 LƯƠNG PHÚ HẢI 14/01/1999  X. Hòa Ninh, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
32 NGUYỄN HỮU HẢI 28/02/1999  P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
33 LÊ THỊ HẰNG 07/05/1999  X. Hòa Châu, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
34 PHẠM TÀI HẬU 28/02/1999  X. Hòa Sơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
35 NGUYỄN VŨ HIỀN 07/04/1999  X. Hòa Nhơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
36 TRẦN THỊ THU HIỀN 18/05/1999  X. Hòa Phước, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
37 ĐẶNG CÔNG HIẾU 13/05/1999  P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
38 ĐẶNG MINH HIẾU 08/04/1999  P. Hòa Thọ Tây, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
39 NGUYỄN THỊ HIẾU 30/05/1999  X. Hòa Tiến, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
40 PHAN THỊ HOA 29/04/1999  P. Hòa Thọ Tây, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
41 VÕ THỊ HOA 17/05/1999  X. Hòa Tiến, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
42 ĐOÀN ĐỨC HOÀNG 16/04/1999  P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
43 LÊ HỒNG MINH HOÀNG 16/04/1999  P. Hòa Thọ Tây, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
44 NGUYỄN HUY HOÀNG 13/01/1997  TT. ái Nghĩa, H. Đại Lộc, T. Quảng Nam
45 NGUYỄN MINH HOÀNG 01/04/1999  X. Hòa Nhơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
46 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HOÀNG 20/03/1999  X. Hòa Liên, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
47 PHẠM THỊ ÁNH HỒNG 19/01/1999  X. Hòa Sơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
48 NGUYỄN THỊ HUỆ 20/02/1972  P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
49 NGÔ NGỌC HÙNG 02/05/1999  X. Hòa Tiến, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
50 NGUYỄN PHI HÙNG 01/06/1999  X. Nghĩa Thương, H. Tư Nghĩa, T. Quảng Ngãi
51 VƯƠNG NGỌC HÙNG 19/01/1996  P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
52 ĐẶNG CÔNG HUY 01/01/1999  P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
53 ĐỖ MINH HUY 25/04/1999  X. Hòa Tiến, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
54 HUỲNH VĂN HUY 01/01/1999  P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
55 NGÔ HOÀNG HUY 04/05/1999  X. Hòa Châu, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
56 TÔ PHAN QUỐC HUY 06/06/1999  P. An Khê, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
57 TỪ MINH HUY 20/01/1999  X. Hòa Châu, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
58 LÊ THỊ NGỌC HUYỀN 25/02/1999  P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
59 ĐINH GIA KHẢI 23/05/1999  X. Hòa Nhơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
60 MAI PHƯỚC KHẢI 23/03/1999  X. Hòa Liên, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
61 NGÔ MINH KHẢI 14/02/1999  X. Hòa Sơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
62 TRƯƠNG NGUYỄN THIỆN KHÁNH 12/02/1999  X. Hòa Phước, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
63 TRẦN PHƯỚC ĐĂNG KHIÊM 28/01/1999  X. Hòa Phước, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
64 TRẦN ĐĂNG KHOA 04/04/1999  X. Hòa Châu, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
65 VÕ DUY KHÔI 07/07/1997  X. Hòa Sơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
66 HUỲNH THỊ DIỄM KIỀU 07/05/1999  P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
67 VŨ QUÔC LÀNH 07/04/1999  X. Hòa Nhơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
68 ĐINH PHƯƠNG LIÊN 03/04/1999  P. Hòa Thọ Tây, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
69 HỒ THỊ MỸ LINH 15/03/1999  X. Hòa Ninh, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
70 PHAN LÊ THÙY LINH 23/01/1999  X. Hòa Sơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
71 TRẦN THỊ MỸ LINH 20/05/1999  X. Hòa Phong, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
72 TRƯƠNG HOÀNG LINH 17/01/1999  X. Hòa Bắc, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
73 NGUYỄN SƠN LĨNH 11/01/1999  X. Hòa Sơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
74 NGUYỄN THỊ CHÂU LOAN 09/01/1999  X. Hòa Sơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
75 ĐINH NGỌC LỘC 02/05/1999  X. Hòa Khương, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
76 NGUYỄN HỮU LỘC 01/03/1999  X. Hòa Liên, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
77 NGUYỄN THÀNH LONG 07/07/1999  P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
78 PHẠM THÀNH LONG 10/02/1999  X. Hòa Sơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
79 LÊ HOÀNG LUÂN 17/05/1999  X. Hòa Nhơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
80 NGUYỄN XUÂN LUẬN 09/03/1999  X. Điện Hòa, H. Điện Bàn, T. Quảng Nam
81 MẠC NHƯ LƯỢNG 20/05/1999  X. Hòa Phú, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
82 NGUYỄN HOÀNG LƯU 23/02/1999  X. Hòa Bắc, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
83 NGUYỄN THỊ LỰU 26/04/1999  X. Hòa Phước, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
84 NGUYỄN THỊ LUYẾN 12/04/1999  X. Hòa Nhơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
85 NGUYỄN THỊ HOÀI LY 05/04/1999  X. Hòa Khương, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
86 TRẦN QUANG MẪN 15/05/1999  X. Hòa Khương, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
87 TRẦN THỊ MẾN 11/05/1999  P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
88 PHẠM THỊ NGỌC MIN 12/04/1999  X. Hòa Nhơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
89 TRẦN ANH MINH 13/02/1999  X. Hòa Phú, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
90 NGUYỄN HOÀI MỸ 18/03/1999  X. Hòa Liên, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
91 DƯƠNG THỊ NA 20/02/1999  X. Hòa Phước, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
92 NGUYỄN THỊ THANH NA 05/04/1999  P. Hòa Thọ Tây, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
93 THI THỊ THANH NA 18/05/1999  X. Hòa Phong, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
94 PHẠM PHÚ NGHĨA 02/05/1999  X. Hòa Phong, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
95 PHẠM THỊ MINH NGỌC 09/04/1999  X. Hòa Nhơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
96 TRẦN NGUYÊN NGỌC 29/05/1999  P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
97 TRƯƠNG BẢO NGỌC 18/02/1999  P. Bình Hiên, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
98 TRẦN THỊ THẢO NGUYÊN 22/01/1999  X. Hòa Liên, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
99 NGUYỄN THỊ NHÂN 23/05/1999  X. Hòa Khương, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
100 ĐỖ HỮU NHẬT 25/05/1999  X. Hòa Nhơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
101 NGUYỄN LÊ UYÊN NHI 02/03/1999  X. Hòa Ninh, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
102 NGUYỄN TRẦN TUYẾT NHI 11/04/1999  P. An Khê, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
103 PHAN THỊ TUYẾT NHI 30/05/1999  X. Hòa Khương, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
104 TRẦN YẾN NHI 16/04/1999  P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
105 PHẠM THÀNH NHƠN 01/08/1998  X. Hòa Ninh, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
106 TRẦN MINH NHỰT 15/04/1999  P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
107 ĐỖ THỊ NIN 07/01/1999  X. Hòa Sơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
108 BÙI DUY NINH 19/03/1999  X. Hòa Ninh, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
109 LÊ VĂN NINH 21/01/1999  X. Hòa Sơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
110 LÊ THỊ KIỀU OANH 03/04/1999  X. Hòa Nhơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
111 ĐỒNG PHƯỚC PHÁP 15/04/1999  P. Hòa Thọ Tây, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
112 LÊ HOÀI PHÁT 08/01/1997  X. Hòa Sơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
113 LÊ HỮU PHÚC 02/05/1999  X. Hòa Phước, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
114 CAO THỊ PHƯƠNG 21/04/1999  X. Hòa Tiến, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
115 HUỲNH THỊ THU PHƯƠNG 14/05/1999  X. Hòa Phong, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
116 LÊ UYÊN PHƯƠNG 31/05/1999  X. Hòa Châu, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
117 NGUYỄN THỊ KIỀU PHƯƠNG 02/03/1999  X. Hòa Sơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
118 VÕ THỊ KIM PHƯƠNG 10/03/1999  X. Hòa Ninh, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
119 ĐOÀN THÁI QUAN 01/03/1999  X. Hòa Bắc, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
120 TRƯƠNG VĂN MINH QUAN 20/05/1999  X. Hòa Phong, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
121 NGUYỄN HỒNG QUÂN 07/05/1999  X. Hòa Phước, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
122 HỨA CÔNG QUANG 17/11/1998  X. Hòa Sơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
123 NGUYỄN XUÂN QUIN 02/04/1999  X. Hòa Tiến, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
124 PHẠM HOÀNG QUỐC 24/04/1998  X. Hòa Bắc, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
125 TRẦN NGỌC QUỐC 07/02/1999  P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
126 LÊ VĂN QUÝ 10/03/1999  P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
127 NGUYỄN THỊ TỐ QUYÊN 07/05/1999  X. Hòa Tiến, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
128 TRẦN THỊ QUYÊN 10/04/1999  X. Hòa Nhơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
129 ĐỒNG THỊ THẾ QUYỀN 13/01/1999  X. Hành Thiện, H. Nghĩa Hành, T. Quảng Ngãi
130 LÊ NHƯ QUỲNH 05/01/1999  X. Hòa Sơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
131 NGUYỄN PHƯỚC QUỲNH 16/01/1999  X. Hòa Sơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
132 TRẦN THỊ NHƯ QUỲNH 23/05/1999  X. Hòa Nhơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
133 ĐINH THỊ SANG 30/01/1999  X. Hòa Phú, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
134 NGÔ TÙNG SƠN 29/04/1999  P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
135 PHẠM ĐÌNH SƠN 16/04/1999  P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
136 NGUYỄN TRỌNG SỸ 14/03/1999  P. An Khê, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
137 LÊ CHÍ TÀI 21/03/1999  X. Hòa Ninh, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
138 NGÔ TẤN BẢO TÂM 24/01/1999  P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
139 TRẦN THỊ NHƯ TÂM 06/05/1999  P. Hòa Thọ Tây, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
140 LÊ ĐỨC TÂN 27/02/1999  X. Hòa Châu, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
141 NGUYỄN DUY THÁI 13/04/1999  P. Hòa Phát, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
142 TRẦN THỊ HỒNG THẮM 23/04/1999  X. Hòa Nhơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
143 PHẠM NGUYỄN ĐẠI THẮNG 21/04/1999  X. Hòa Khương, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
144 NGUYỄN BÁ THANH 17/05/1999  X. Hòa Phước, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
145 ĐẶNG QUANG THÀNH 03/01/1999  X. Hòa Sơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
146 LƯU THỊ KIM THẢO 14/05/1999  X. Hòa Nhơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
147 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO 02/04/1999  X. Hòa Tiến, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
148 NGUYỄN TRẦN HOÀNG THI 05/04/1999  X. Hòa Phú, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
149 VÕ HỒNG PHƯỚC THIÊN 23/04/1999  P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
150 NGUYỄN PHÚC THIỆN 26/05/1999  X. Điện Hòa, H. Điện Bàn, T. Quảng Nam
151 TRẦN VIẾT THỊNH 13/04/1999  P. Hòa Thọ Tây, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
152 HỒ THANH THỌ 03/02/1999  X. Hòa Sơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
153 LÊ HOÀNG THÔNG 15/04/1999  P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
154 ĐẶNG THỊ THANH THƯ 06/04/1999  X. Hòa Khương, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
155 LÊ VĂN THUẬN 19/04/1999  X. Hòa Phú, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
156 VÕ THỊ THANH THÙY 02/05/1999  X. Hòa Tiến, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
157 ĐỖ THỊ THU THỦY 16/05/1999  X. Hòa Phước, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
158 HỒ THỊ THỦY 10/05/1999  P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
159 PHAN THỊ THU THỦY 25/02/1999  X. Hòa Liên, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
160 PHAN THỊ XUÂN THỦY 19/01/1999  X. Hòa Sơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
161 VÕ HUY THUYÊN 21/04/1999  P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng
162 VÕ SONG THUYÊN 21/04/1999  P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng
163 LÊ KIM TÍCH 25/05/1999  X. Hòa Nhơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
164 NGUYỄN THỊ THỦY TIÊN 13/01/1999  X. Hòa Sơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
165 PHẠM QUANG TÍN 27/05/1999  X. Hòa Phong, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
166 TRẦN VĂN MINH TOÀN 07/05/1999  X. Hòa Phước, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
167 MAI THỊ HỒNG TRÂM 02/04/1999  P. Thanh Khê Đông, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
168 NGUYỄN THỊ BÍCH TRÂM 08/01/1999  X. Hòa Phước, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
169 LÊ THỊ HUYỀN TRÂN 01/01/1999  X. Hòa Sơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
170 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRÂN 23/01/1999  X. Hòa Sơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
171 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG 01/04/1999  X. Hòa Phong, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
172 VÕ THỊ THÚY TRANG 28/05/1999  X. Hòa Nhơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
173 VÕ XUÂN TRANG 01/01/1999  P. Hòa Phát, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
174 NGUYỄN ĐỨC TRỌNG 28/04/1999  P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
175 BÙI THỊ KIM TRÚC 21/02/1999  X. Hòa Liên, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
176 NGUYỄN THỊ THANH TRÚC 22/05/1999  X. Điện Hòa, H. Điện Bàn, T. Quảng Nam
177 HOÀNG QUỐC TRUNG 09/05/1999  P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
178 HỨA QUỐC TRƯỜNG 05/05/1999  X. Hòa Khương, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
179 VÕ TRƯỜNG 20/05/1999  X. Hòa Tiến, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
180 TRẦN QUANG TRUYỀN 09/05/1999  X. Hòa Phong, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
181 PHAN ANH TUẤN 12/05/1999  X. Hòa Phong, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
182 NGUYỄN VĂN TÙNG 30/04/1999  X. Hòa Phong, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
183 PHAN NHƯ BỘI TUYỀN 18/05/1999  X. Hòa Tiến, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
184 TRẦN THỊ ÁNH TUYẾT 10/03/1999  P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
185 HUỲNH PHƯƠNG UYÊN 06/05/1999  P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
186 CAO THỊ NGỌC VI 21/05/1999  X. Hòa Khương, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
187 PHẠM THỊ DẠ VI 16/04/1999  P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
188 TRẦN THỤC VI 09/04/1999  P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
189 TỪ THỊ THANH VĨ 19/05/1999  X. Hòa Châu, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
190 LÊ QUANG VIỆC 07/02/1999  X. Hòa Sơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
191 NGUYỄN CHẤN VIỄN 24/05/1999  X. Hòa Tiến, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
192 HÀ THÚC VĨNH 22/04/1999  P. Hòa Thọ Tây, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
193 NGUYỄN QUANG VĨNH 30/05/1999  X. Điện Tiến, H. Điện Bàn, T. Quảng Nam
194 LÊ VĂN ANH VŨ 07/05/1999  X. Hòa Phong, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
195 PHÙNG HUY VŨ 25/05/1999  X. Hòa Nhơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
196 ĐẶNG CÔNG VƯƠNG 09/05/1999  X. Hòa Phong, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
197 NGUYỄN TRẦN HẠ VY 06/05/1999  X. Điện Hòa, H. Điện Bàn, T. Quảng Nam
198 TRẦN VĂN VỸ 18/05/1999  X. Hòa Tiến, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
199 LÊ THỊ NHƯ Ý 19/05/1999  X. Hòa Phước, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
200 ĐẶNG THỊ THU YẾN 26/05/1999  P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
201 NGUYỄN THỊ NGỌC YẾN 22/06/1998  X. Hòa Sơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
202 PHẠM THỊ YẾN 13/11/1993  P. Hòa Thọ Tây, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
 
TT Họ và tên sinh ngày Thường trú
1 TRẦN VĂN AN 01/11/1998  P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
2 NGÔ THỊ KIỀU ANH 16/04/1999  X. Bình Tú, H. Thăng Bình, T. Quảng Nam
3 HÀ VĨNH BẢO 13/07/1998  P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
4 LÊ XUÂN BẢO 22/01/1998  P. Chính Gián, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
5 LÊ PHƯƠC BÌNH 29/05/1990  P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
6 PHAN THỊ THANH BÌNH 23/01/1979  P. Thạc Gián, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
7 NGUYỄN HỒNG CHÁNH 09/01/1999  X. Hòa Nhơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
8 LÊ HÒA CHƯƠNG 07/01/1999  P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
9 HUỲNH THỊ CÚC 21/02/1999  X. Hòa Nhơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
10 ĐẶNG THÀNH ĐẠT 12/05/1998  P. Thanh Bình, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
11 ĐÀO VĂN ĐẠT 17/01/1999  X. Hòa Khương, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
12 LÊ THỊ DIỄM 22/12/1998  X. Điện Hòa, H. Điện Bàn, T. Quảng Nam
13 TRẦN THỊ DIỂM 31/01/1996  P. Hòa Khê, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
14 NGUYỄN ĐIỆN 02/06/1973  P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
15 TRẦN VĂN DŨ 20/04/1997  X. Quảng Lợi, H. Quảng Điền, T. Thừa Thiên Huế
16 TRẦN THỊ DỰ 11/08/1998  X. Hòa Nhơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
17 NGUYỄN THỊ MINH DƯƠNG 28/01/1999  X. Hòa Nhơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
18 NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG 07/11/1998  X. Hòa Phước, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
19 TRƯƠNG MỸ DUYÊN 13/12/1998  P. Thanh Khê Đông, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
20 TRƯƠNG THỊ THÙY DUYÊN 08/03/1999  X. Hòa Tiến, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
21 NGUYỄN PHẠM THU GIANG 07/04/1997  P. Xuân Hà, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
22 NGÔ VĂN HÀ 22/08/1998  X. Hòa Tiến, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
23 HỒ NGUYỄN ĐẠI HẢI 27/06/1998  X. Hòa Phước, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
24 NGUYỄN VĂN HẢI 17/09/1997  P. Thanh Khê Đông, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
25 PHAN VĂN HẢI 10/02/1999  P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
26 ĐẶNG THỊ HẰNG 06/03/1999  X. Hòa Phong, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
27 HUỲNH THỊ THU HẰNG 04/03/1999  X. Hòa Nhơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
28 NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG 07/03/1998  X. An Mỹ, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình
29 TRẦN VĂN HÀO 27/01/1999  X. Hòa Châu, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
30 ĐẶNG CÔNG HẬU 23/01/1999  X. Hòa Phong, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
31 LÊ VĂN MINH HIỀN 04/08/1998  P. Hòa Khê, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
32 TRẦN PHAN ĐẠI HIỆP 24/02/1999  P. Thuận Phước, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
33 HÀ PHƯỚC HIẾU 06/05/1999  TT. Vĩnh Điện, H. Điện Bàn, T. Quảng Nam
34 NGUYỄN THANH HIẾU 27/04/1998  X. Hòa Châu, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
35 NGUYỄN VĂN HÓA 17/07/1983  P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
36 LÊ VĂN HÒA 13/06/1997  X. Đại Hòa, H. Đại Lộc, T. Quảng Nam
37 HỒ NGỌC HOÀNG 16/10/1998  P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
38 NGUYỄN TẤN HOÀNG 09/12/1997  P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng
39 PHẠM VĂN HOÀNG 08/08/1997  P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
40 PHAN MINH HOÀNG 02/09/1989  X. Hòa Tiến, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
41 LÊ THỊ BÍCH HỒNG 26/05/1998  P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
42 NGUYỄN THỊ HỒNG 18/06/1974  P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
43 ĐINH ĐỨC HÙNG 30/05/1998  X. Nhân Khang, H. Lý Nhân, T. Hà Nam
44 NGUYỄN THỊ THANH HƯỜNG 14/06/1998  X. Hòa Khương, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
45 HOÀNG KIM HUY 23/03/1999  P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
46 LÊ ĐỨC HUY 06/03/1999  X. Hòa Châu, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
47 LÊ QUỐC HUY 06/12/1980  P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
48 NGUYỄN VĂN ANH HUY 23/04/1999  P. Thạc Gián, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
49 PHẠM LÊ HOÀNG HUY 27/02/1999  P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
50 PHẠM QUANG HUY 26/09/1998  P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng
51 TĂNG THỊ KHÁNH HUYỀN 31/03/1999  X. Điện Hòa, H. Điện Bàn, T. Quảng Nam
52 HUỲNH PHÚC KHÁNG 07/03/1997  P. Tam Thuận, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
53 NGUYỄN VĂN KHANH 22/01/1999  P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
54 NGUYỄN ĐỨC KHÁNH 16/01/1999  X. Hòa Phong, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
55 NGUYỄN KIM KHÁNH 19/05/1998  X. Phụng Châu, H. Chương Mỹ, TP. Hà Nội
56 TRƯƠNG NG. THIỆN KHÁNH 12/02/1999  X. Hòa Phước, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
57 HUỲNH TRẦN ANH KHOA 18/11/1998  P. Hòa Khê, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
58 NGÔ THỊ KIỀU 14/02/1999  X. Hòa Châu, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
59 PHẠM THỊ ÁNH KIM 16/02/1997  X. Tam Phước, H. Phú Ninh, T. Quảng Nam
60 ĐẶNG PHAN GIA LÂM 01/01/1996  X. Hòa Tiến, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
61 NGUYỄN THỊ BÍCH LIÊN 10/05/1995  P. Thạc Gián, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
62 MAI THÚY LOAN 17/04/1999  P. Hòa Hiệp Nam, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
63 NGUYỄN THỊ LỘC 02/07/1995  X. Hòa Nhơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
64 LÊ THANH LONG 25/05/1999  P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
65 NGUYỄN XUÂN LONG 01/02/1998  X. Dlê Yang, H. Ea H'leo, T. Đắk Lắk
66 NGÔ THỊ LY LY 21/07/1998  X. Hòa Tiến, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
67 THÂN THỊ ÚT LY 20/01/1999  P. Hòa Hiệp Nam, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
68 VÕ THỊ PHƯƠNG LY 29/03/1999  X. Hòa Tiến, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
69 LÊ PHƯƠNG MAI 03/01/1997  X. Hòa Phước, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
70 HUỲNH THỊ MẬN 14/03/1999  X. Hòa Châu, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
71 ĐẶNG VĂN MÃO 18/03/1999  P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
72 LÊ THỊ HỌA MI 10/11/1998  P. Chính Gián, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
73 NGUYỄN HUỲNH HÀ MY 10/06/1997  P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
74 TÁN THỊ HÀ MY 20/02/1999  X. Hòa Khương, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
75 NGUYỄN BÁ NAM 04/08/1997  X. Thạch Sơn, H. Thạch Hà, T. Hà Tĩnh
76 TRỊNH NGỌC NAM 24/09/1995  X. Bình Nam, H. Thăng Bình, T. Quảng Nam
77 PHẠM THỊ HOÀNG NÊN 25/02/1999  P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
78 NGÔ HOÀNG NGÂN 22/03/1999  P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
79 TRẦN ĐỨC NGHI 08/03/1997  X. Quảng Thành, H. Quảng Điền, T. Thừa Thiên Huế
80 TRẦN ĐẶNG NGHĨA 28/02/1999  X. Hòa Phong, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
81 LÊ HỒNG NGỌC 22/02/1999  X. Hòa Châu, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
82 MAI BẢO NGỌC 16/12/1998  X. Nam Hưng, H. Nam Đàn, T. Nghệ An
83 HUỲNH THỊ KIM NGUYỆT 19/01/1999  X. Điện Tiến, H. Điện Bàn, T. Quảng Nam
84 NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT 11/10/1993  P. Bình Thuận, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
85 NGUYỄN VIẾT NHÃ 05/01/1999  X. Hòa Tiến, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
86 HOÀNG NGỌC BẢO NHI 08/11/1998  P. An Lạc, TX. Buôn Hồ, T. Đắk Lắk
87 NGUYỄN PHƯƠNG NHI 10/04/1999  P. Nam Dương, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
88 NGUYỄN TUYẾT NHI 11/11/1998  P. An Khê, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
89 VÕ NGUYỄN THỊ NHI 15/01/1999  X. Hòa Phước, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
90 VÕ THỊ THỊNH NHƯ 01/01/1996  X. Bình Triều, H. Thăng Bình, T. Quảng Nam
91 TRẦN THỊ TUYẾT NHUNG 15/09/1998  X. Hòa Châu, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
92 TRẦN VĂN NHỰT 31/01/1999  X. Hòa Châu, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
93 NGUYỄN THỊ BÍCH NI 26/11/1996  X. Ia Trok, H. Ia Pa, T. Gia Lai
94 ĐINH THỊ VỸ NIỀM 26/03/1999  X. Hòa Châu, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
95 NGUYỄN THÙY OANH 18/02/1999  P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
96 NGÔ QUỐC PHONG 17/01/1999  X. Hòa Tiến, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
97 PHAN THỊ HỒNG PHÚC 23/02/1999  X. Hòa Phước, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
98 TRẦN THỊ DIỄM PHÚC 17/01/1999  X. Hòa Châu, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
99 NGUYỄN CÔNG QUANG 06/05/1999  X. Hòa Phong, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
100 ÔNG VĂN QUANG 13/01/1999  P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
101 ĐẶNG ANH QUỐC 01/01/1999  X. Hòa Khương, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
102 NGUYỄN KHÁNH QUYÊN 06/03/1999  X. Hòa Phước, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
103 LÊ VĂN RI 02/06/1987  P. Tây Lộc, TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế
104 LẠI QUANG RIN 10/01/1994  X. Hòa An, H. Krông Pắc, T. Đắk Lắk
105 NGUYỄN THANH SANG 17/03/1999  P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
106 PHẠM NGỌC SANG 16/11/1996  X. Điện Tiến, H. Điện Bàn, T. Quảng Nam
107 PHAN GIA SANG 10/08/1997  P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
108 VÕ THỊ THU SANG 02/01/1999  X. Hòa Châu, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
109 LÊ TUẤN SĨ 20/10/1984  X. Hòa Phước, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
110 TRẦN HỒNG SƠN 20/05/1999  X. Hòa Phong, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
111 VÕ VĂN SỰ 18/03/1999  X. Hòa Nhơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
112 NGÔ THỊ SUM 15/08/1970  X. Hòa Châu, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
113 LÊ THỊ THU SƯƠNG 12/03/1999  P. Hòa Thọ Tây, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
114 NGUYỄN PHÚ TÂM 02/06/1998  X. Điện Hòa, H. Điện Bàn, T. Quảng Nam
115 NGUYỄN THỊ THANH TÂM 03/01/1999  P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
116 TRẦN VĂN TÂM 10/01/1999  X. Hòa Khương, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
117 VÕ THỊ THANH TÂM 05/03/1999  X. Hòa Phước, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
118 LÊ THỊ TẰM 26/05/1986  P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng
119 NGUYỄN VĂN TÂN 18/01/1999  P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
120 HOÀNG CÔNG TẤN 15/04/1997  TT. Vĩnh Điện, H. Điện Bàn, T. Quảng Nam
121 CAO MINH THẮNG 09/12/1997  X. Đại Quang, H. Đại Lộc, T. Quảng Nam
122 HUỲNH THỊ THANH 16/04/1998  X. Hòa Nhơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
123 MAI THANH THẢO 15/07/1998  X. Hòa Châu, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
124 VÕ THỊ THẢO 24/09/1995  X. Thổ Châu, H. Phú Quốc, T. Kiên Giang
125 DƯ PHƯỚC THIÊN 12/11/1997  X. Hòa Khương, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
126 NGUYỄN TRƯƠNG PHƯỚC THIỆN 25/01/1999  P. Tân Chính, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
127 PHẠM PHÚ THỊNH 01/11/1998  P. Thanh Khê Đông, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
128 NGÔ THỊ KIM THOA 12/01/1999  X. Hòa Tiến, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
129 NGUYỄN DUY THU 10/02/1998  P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
130 PHAN THỊ THU 28/02/1999  X. Hòa Nhơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
131 LÊ ANH THƯ 03/03/1999  X. Hòa Tiến, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
132 LÊ NGUYỄN ANH THƯ 24/02/1999  X. Hòa Tiến, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
133 LÊ THỊ ANH THƯ 20/02/1999  X. Hòa Châu, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
134 HUỲNH MINH THUẬN 25/01/1998  P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng
135 NGÔ VĂN THUẬN 30/05/1998  X. Đại Hồng, H. Đại Lộc, T. Quảng Nam
136 LÊ VĂN THỨC 15/01/1999  X. Hòa Tiến, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
137 PHẠM THƯƠNG 17/05/1998  X. Hòa Phong, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
138 TRẦN THỊ THU THƯƠNG 02/10/1992  X. Bình Thạnh, H. Bình Sơn, T. Quảng Ngãi
139 VÕ THỊ TUYẾT THƯƠNG 11/01/1998  X. Hòa Phong, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
140 PHAN THỊ THƯỜNG 18/01/1999  P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
141 TRẦN THỊ MỘNG THƯỜNG 10/10/1995  X. Cư Mốt, H. Ea H'leo, T. Đắk Lắk
142 VÕ THỊ THÚY 22/11/1996  X. Mai Phụ, H. Lộc Hà, T. Hà Tĩnh
143 ĐẶNG THỊ PHƯƠNG HỒNG THỦY 05/01/1999  X. Hòa Tiến, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
144 HOÀNG UYÊN THY 10/10/1994  P. Tam Thuận, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
145 LÊ THỊ THÙY TIÊN 26/01/1999  P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
146 NGUYỄN THỊ QUỲNH TIÊN 01/05/1998  P. Thạc Gián, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
147 NGUYỄN ANH TIẾN 27/03/1999  X. Điện Hòa, H. Điện Bàn, T. Quảng Nam
148 LÊ HỮU TĨNH 26/01/1999  P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
149 NGUYỄN VĂN TOÀN 18/03/1999  X. Hòa Nhơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
150 NGUYỄN THỊ THÙY TRÂM 29/03/1999  X. Hòa Phong, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
151 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG 15/10/1997  P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
152 PHAN THỊ THÙY TRANG 23/01/1999  X. Hòa Châu, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
153 NGUYỄN HOÀNG NGỌC TRÍ 01/02/1999  P. Thanh Bình, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
154 PHẠM MINH TRÍ 08/01/1999  P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
155 HỨA KIỀU TRINH 06/02/1999  X. Hòa Khương, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
156 LÊ THỊ TÚ TRINH 18/11/1998  X. Hòa Châu, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
157 ĐỖ THỊ PHƯƠNG TRÚC 19/01/1999  X. Hòa Phong, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
158 NGUYỄN TRUNG 23/01/1999  X. Hòa Tiến, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
159 NGUYỄN VĂN TRUNG 04/09/1998  P. An Khê, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
160 TRƯƠNG ĐỨC TRUNG 02/06/1993  P. Thanh Bình, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
161 BÙI VIẾT TÚ 20/02/1996  X. Duy Thu, H. Duy Xuyên, T. Quảng Nam
162 NGUYỄN ANH TUẤN 20/01/1996  P. Hòa Khê, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
163 LÊ VĂN TÙNG 04/12/1998  P. Chính Gián, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
164 NGUYỄN THỊ THANH TUYÊN 09/02/1999  P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
165 LÊ THỊ MỸ TUYỀN 05/02/1999  X. Hòa Phước, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
166 THẠCH THỊ VAN 15/06/1984  P. Thuận Phước, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
167 ĐOÀN NGỌC ANH VĂN 02/06/1996  P. Thuận Phước, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
168 HỒ TỔNG VIÊN 19/09/1993  X. Duy Hòa, H. Duy Xuyên, T. Quảng Nam
169 NGUYỄN HỮU VIỆT 19/04/1999  X. Hòa Tiến, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
170 TRẦN THANH VĨNH 31/03/1999  X. Hòa Châu, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
171 TRẦN VĂN VŨ 28/01/1998  X. Hòa Phong, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
172 NGUYỄN THỊ MINH YẾN 15/02/1999  X. Hòa Tiến, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Sự hài lòng của học viên

Đối với nhà trường

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây