Danh sách sát hạch mô tô A1 ngày 29/5/2018

Thứ ba - 22/05/2018 10:53
Danh sách học viên A1 sát hạch ngày  29/5/2018.
Buổi sáng bắt đầu: 7h15';
Buổi chiều bắt đầu: 13h15';

Khi đi sát hạch nhớ mang theo:
1. CMND bản chính.
2. Lệ phí sát hạch: 225.000 đồng
3. Địa điểm sát hạch: Trung tâm sát hạch Hòa Cầm
 
STT Họ và tên Ngày sinh Số CMND Địa chỉ thường trú
1 LÊ THÙY AN 17/03/2000 201782747 P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng
2 NGUYỄN QUANG TƯỜNG AN 28/04/2000 201793686 X. Hòa Phước, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
3 NGUYỄN VĂN AN 22/04/2000 206374732 X. Đại Hiệp, H. Đại Lộc, T. Quảng Nam
4 ĐẶNG THỊ MINH ANH 29/02/2000 201772030 P. Mân Thái, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng
5 LÊ TẤN ANH 15/05/2000 201850092 P. Hòa Quý, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng
6 PHẠM THỊ QUỲNH ANH 26/01/2000 201798654 P. Hòa Quý, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng
7 TRẦN NGỌC ANH 29/04/2000 201833486 X. Hòa Khương, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
8 TRẦN TUẤN ANH 18/02/2000 201805191 P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
9 VÕ THỊ HOÀNG ANH 20/05/2000 206337022 X. Điện Ngọc, H. Điện Bàn, T. Quảng Nam
10 HUỲNH THỊ HỒNG ÁNH 04/01/2000 201848103 P. An Hải Tây, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng
11 HUỲNH THỊ NGỌC ÁNH 04/01/2000 201848102 P. An Hải Tây, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng
12 NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH 25/04/2000 201835699 P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng
13 NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH 16/02/2000 201832660 X. Hòa Phong, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
14 PHAN LƯƠNG NHẬT ÁNH 01/02/2000 201843114 P. Vĩnh Trung, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
15 VÕ THỊ NGỌC ÁNH 24/05/2000 201793840 X. Hòa Châu, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
16 BÙI HUY BÌNH 11/04/2000 201779501 P. Hòa Thuận Tây, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
17 TRẦN NGUYỄN AN BÌNH 06/05/2000 197383883 P. Phường 5, TP. Đông Hà, T. Quảng Trị
18 VÕ TIỂU CẦM 15/05/2000 201792283 X. Hòa Tiến, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
19 NGUYỄN THỊ QUỲNH CHÂU 05/01/2000 201844894 P. Bình Thuận, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
20 NGUYỄN THỊ TRƯNG CHÂU 13/05/2000 201811425 X. Hòa Sơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
21 TRẦN HUỲNH THỊ KIM CHI 21/05/2000 201812847 P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng
22 VÕ PHẠM HOÀNG UYỂN CHI 30/04/2000 201792845 X. Hòa Liên, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
23 HUỲNH ĐÌNH CHUNG 07/04/2000 201818056 P. Chính Gián, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
24 NGUYỄN PHÚ ĐẠO 11/03/2000 201845410 P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng
25 ĐÀO TRỌNG ĐẠT 12/04/2000 201771998 P. An Hải Tây, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng
26 DƯƠNG THÀNH ĐẠT 07/01/2000 191996459 P. Mân Thái, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng
27 HỒ VĂN ĐẠT 19/05/2000 201803904 P. Hòa Quý, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng
28 NGUYỄN THỊ DIỆU 12/05/2000 201840550 P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
29 PHẠM ĐỒNG 14/02/2000 201832386 X. Hòa Nhơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
30 ĐINH THỊ THÚY DUNG 14/05/2000 201832003 X. Hòa Nhơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
31 TRẦN THỊ XUÂN DUNG 20/04/2000 201807732 P. Mân Thái, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng
32 VÕ HUỲNH THẢO DUNG 11/02/2000 201772354 P. Nại Hiên Đông, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng
33 ĐỖ VŨ DŨNG 05/03/2000 201810664 X. Hòa Khương, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
34 ĐOÀN CHÍ DŨNG 11/05/2000 201782755 P. Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng
35 LÊ XUÂN ANH DŨNG 27/01/2000 201835842 P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng
36 NGUYỄN QUỐC DŨNG 28/10/1999 184321449 X. Sơn Châu, H. Hương Sơn, T. Hà Tĩnh
37 PHẠM VĂN ANH DŨNG 21/04/2000 201832639 X. Hòa Phong, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
38 PHAN MINH DƯƠNG 25/04/2000 201810074 X. Hòa Tiến, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
39 NGUYỄN QUỐC DƯỠNG 17/05/2000 201833635 X. Hòa Tiến, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
40 BÙI VĂN ANH DUY 28/01/2000 201772114 P. An Hải Đông, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng
41 LÊ VIẾT HOÀNG DUY 23/04/2000 201793761 X. Hòa Phước, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
42 PHAN LÊ NGỌC DUY 04/02/2000 201817304 P. An Khê, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
43 VÕ NGUYỄN ĐỨC DUY 22/04/2000 201833028 X. Hòa Khương, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
44 NGUYỄN TÔ NGỌC DUYÊN 21/03/2000 206392609 X. Điện Hòa, H. Điện Bàn, T. Quảng Nam
45 TRẦN THỊ KIM DUYÊN 16/05/2000 201792215 X. Hòa Châu, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
46 ĐINH NGUYỄN NGỌC GIANG 13/04/2000 201793308 X. Hòa Khương, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
47 PHẠM NHẬT GIANG 15/03/2000 201800081 P. Hòa Hiệp Nam, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
48 HÀ LÝ QUỲNH GIAO 27/05/2000 201740756 P. An Hải Đông, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng
49 TRẦN LÝ UYÊN GIAO 19/02/2000 C2143829 P. An Hải Đông, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng
50 LƯƠNG PHẠM VÂN HÀ 20/05/2000 201840455 P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
51 NGUYỄN THỊ HẠ 11/05/2000 201833145 X. Hòa Tiến, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
52 NGUYỄN THỊ NHẬT HẠ 22/05/2000 201827844 P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
53 HUỲNH LÊ MINH HẢI 18/05/2000 201811013 X. Hòa Nhơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
54 PHẠM ĐẮC HẢI 04/03/2000 201771825 P. An Hải Đông, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng
55 LÊ NGỌC HÂN 22/02/2000 201843076 P. An Khê, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
56 TRẦN THÁI BẢO HÂN 01/01/2000 201803966 P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng
57 TRẦN THỊ HẰNG 25/03/2000 201846203 X. Hòa Nhơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
58 ĐÀO HỨA MINH HẠNH 24/03/2000 201806516 P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng
59 PHAN TẤN HẠNH 15/01/2000 201818921 P. Chính Gián, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
60 VÕ THỊ THÚY HẠNH 05/04/2000 201810891 X. Hòa Nhơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
61 HỒ THANH HẬU 25/04/2000 201822389 X. Hòa Phú, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
62 LÊ THỊ THANH HẬU 31/01/2000 201833100 X. Hòa Tiến, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
63 PHAN VĂN HẬU 02/05/2000 206194270 TT. ái Nghĩa, H. Đại Lộc, T. Quảng Nam
64 NGUYỄN THANH HIẾN 09/05/2000 201805954 P. Hòa Phát, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
65 MAI THỊ THU HIỀN 11/05/2000 206390518 X. Điện Thọ, H. Điện Bàn, T. Quảng Nam
66 ÔNG THỊ DIỆU HIỀN 23/05/2000 201846765 X. Hòa Châu, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
67 TÁN THỊ THU HIỀN 01/05/2000 201846527 X. Hòa Phong, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
68 TRÀN THỊ THẢO HIỀN 10/05/2000 201841180 P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
69 VŨ HOÀNG HIỆP 04/04/2000 201835072 P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng
70 LÊ THANH HIẾU 15/04/2000 201832380 X. Hòa Tiến, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
71 NGUYỄN MINH HIẾU 29/02/2000 201812949 P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng
72 NGUYỄN TRUNG HIẾU 25/02/2000 201771662 P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng
73 NGUYỄN XUÂN HIẾU 27/04/2000 201840239 P. Hòa Thọ Tây, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
74 TRƯƠNG MINH HIẾU 20/04/2000 201811141 X. Hòa Nhơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
75 LÊ THỊ THÚY HOA 03/03/2000 201845376 P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng
76 NGÔ THỊ HOA 16/04/2000 201846442 X. Hòa Khương, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
77 TRẦN THỊ THANH HOA 14/04/2000 201793461 X. Hòa Phong, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
78 GIÁP THỊ THANH HÒA 05/01/2000 201815840 P. Thanh Bình, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
79 LÊ NGUYỄN ÂN HÒA 10/04/2000 201835174 P. Nại Hiên Đông, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng
80 NGUYỄN QUÝ HÒA 11/04/2000 201797482 P. Tam Thuận, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
81 NGUYỄN VĂN HÒA 15/03/2000 201818980 P. Hòa Khê, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
82 HUỲNH THỊ MỸ HOÀNG 20/04/2000 201797910 P. Chính Gián, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
83 NGÔ VIẾT TRỌNG HOÀNG 30/03/2000 201817285 P. Chính Gián, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
84 NGUYỄN MẠNH HOÀNG 23/04/2000 201833744 X. Hòa Tiến, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
85 TRẦN HIẾU NHẬT HOÀNG 15/04/2000 201773344 P. Chính Gián, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
86 TRẦN HUY HOÀNG 31/03/2000 201843015 P. Thanh Khê Tây, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
87 TRẦN PHƯỚC HOÀNG 06/05/2000 201791371 P. Thuận Phước, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
88 VÕ HUY HOÀNG 05/01/2000 201772594 P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng
89 NGUYỄN PHƯỚC HỌC 30/04/2000 201833284 X. Hòa Tiến, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
90 CÙ HOÀNG HÙNG 11/03/2000 201806833 P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng
91 HUỲNH VĂN SĨ HÙNG 01/02/2000 201827233 P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
92 LÊ ĐỨC HÙNG 22/01/2000 201812966 P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng
93 NGUYỄN VĂN HÙNG 12/03/2000 201793159 X. Hòa Khương, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
94 ĐẶNG NGUYỄN CÔNG HƯNG 19/05/2000 206153567 X. Hòa Nhơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
95 NGUYỄN HỮU HƯNG 14/04/2000 201803963 P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng
96 TRẦN GIA HƯNG 04/03/2000 201772189 P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng
97 CAO THỊ LAN HƯƠNG 26/01/2000 201788093 P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
98 DƯƠNG CHÂU HƯƠNG 03/05/2000 201772066 P. Mân Thái, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng
99 LÊ QUANG HUY 05/05/2000 201832024 X. Hòa Phong, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
100 NGÔ NGỌC HUY 05/04/2000 201822378 X. Hòa Phú, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
101 NGUYỄN ĐÌNH HUY 14/05/2000 201810312 X. Hòa Nhơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
102 NGUYỄN ĐÌNH HUY 05/03/2000 201792926 X. Hòa Liên, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
103 NGUYỄN ĐỖ QUỐC HUY 29/02/2000 201772672 P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng
104 NGUYỄN QUỐC HUY 17/05/2000 201793671 X. Hòa Phước, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
105 NGUYỄN THÀNH HUY 04/02/2000 201772145 P. An Hải Đông, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng
106 NGUYỄN VĂN HUY 15/01/2000 201773267 P. Thanh Khê Đông, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
107 PHAN NHẬT HUY 24/04/2000 201821603 P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
108 TRẦN PHƯỚC HUY 08/03/2000 201848521 P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng
109 TRẦN QUANG HUY 27/03/2000 201818872 P. Chính Gián, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
110 LÊ NGỌC THANH HUYỀN 02/02/2000 201776797 P. Hòa Khê, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
111 TRẦN DUY HUYỀN 08/04/2000 201807072 P. Mân Thái, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng
112 LÊ THỊ MI KHA 27/05/2000 201841091 P. Hòa Thọ Tây, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
113 HUỲNH BÁ KHẢI 02/02/2000 201806985 P. An Hải Đông, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng
114 LÊ VIỆT KHÁNH 18/04/2000 201772669 P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng
115 NGUYỄN QUỐC KHÁNH 31/03/2000 201740218 P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng
116 NGUYỄN THỊ GIA KHÁNH 24/03/2000 201806482 P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng
117 HUỲNH HOÀNG KHƯƠNG 18/05/2000 201811793 X. Hòa Châu, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
118 NGUYỄN LÊ ANH KHƯƠNG 17/04/2000 201788686 P. Hòa Khê, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
119 NGỤY MINH KIỆT 06/05/2000 201845360 P. Hòa Quý, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng
120 TRƯƠNG THỊ THỦY KIỀU 20/02/2000 201848025 P. Mân Thái, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng
121 NGUYỄN LÊ THỊ LÀI 05/04/2000 201840273 P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
122 NGUYỄN DUY LÂM 10/05/2000 206394293 X. Điện Hòa, H. Điện Bàn, T. Quảng Nam
123 LƯU THỊ THANH LAN 07/04/2000 201845573 P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng
124 ĐỖ THỊ MỸ LỆ 03/05/2000 201810293 X. Hòa Khương, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
125 NGUYỄN THỊ DIỆU LIÊN 01/01/2000 201775399 P. Xuân Hà, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
126 LỮ THỊ THU LIỄU 22/04/2000 201811256 X. Hòa Sơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
127 HÀ THẢO LINH 05/01/2000 201806567 P. An Hải Đông, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng
128 HUỲNH LÝ KHÁNH LINH 19/05/2000 201826264 P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng
129 LÊ THỊ MỸ LINH 12/02/2000 201845557 P. Hòa Quý, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng
130 NGUYỄN THỊ CẨM LINH 31/01/2000 201806690 P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng
131 NGUYỄN THỊ KIỀU LINH 01/01/2000 201782901 P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng
132 NGUYỄN TRÚC LINH 30/04/2000 201833055 X. Hòa Tiến, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
133 TỐNG KHÁNH LINH 29/02/2000 201777712 P. Thuận Phước, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
134 TRẦN PHAN HOÀNG LINH 21/05/2000 201803386 P. Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng
135 NGUYỄN THỊ MỸ LOAN 03/01/2000 201840989 P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
136 BÙI GIAO LONG 15/04/2000 201846552 X. Hòa Sơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
137 ĐỖ HỒ CHÂU LONG 20/04/2000 201833611 X. Hòa Khương, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
138 NGUYỄN BÁ HOÀNG LONG 03/05/2000 201777857 P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
139 NGUYỄN HOÀNG LONG 20/04/2000 201832988 X. Hòa Châu, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
140 NGUYỄN NGỌC LONG 23/03/2000 201806160 P. An Hải Đông, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng
141 NGUYỄN THÀNH LONG 05/01/2000 201772079 P. An Hải Đông, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng
142 NGUYỄN THANH BẢO LONG 31/03/2000 201775637 P. Thanh Khê Đông, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
143 NGUYỄN VÕ HOÀNG LONG 28/04/2000 201832371 X. Hòa Nhơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
144 TRẦN NGỌC LONG 22/03/2000 201835527 P. Mân Thái, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng
145 TRƯƠNG NGUYỄN HOÀNG LONG 02/04/2000 201782950 P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng
146 VÕ HƯNG LONG 05/02/2000 201826269 P. Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng
147 HỒ THỊ THANH LUYẾN 15/09/1999 201846996 X. Hòa Phước, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
148 HUỲNH THỊ KIM LY 25/03/2000 201792372 X. Hòa Nhơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
149 HUỲNH THỊ TUYẾT MAI 18/04/2000 201805669 P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
150 ĐẶNG VĂN MẪN 08/01/2000 201817360 P. Hòa Khê, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
151 LƯƠNG ĐỨC MẠNH 09/01/2000 201807646 P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng
152 PHẠM VĂN MẠNH 20/04/2000 038200008408 X. Hòa Châu, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
153 HOÀNG THỊ THANH MINH 12/04/2000 201772224 P. An Hải Đông, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng
154 NGUYỄN THỊ MINH 04/05/2000 201810629 X. Hòa Châu, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
155 PHẠM HOÀNG MINH 09/01/2000 201772097 P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng
156 PHAN CÔNG MINH 23/05/2000 201840040 P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
157 HỒ THỊ DIỄM MY 01/01/2000 201835938 P. An Hải Đông, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng
158 HUỲNH THỊ HUYỀN MY 11/02/2000 201799135 P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
159 LÊ NGUYỄN QUỲNH MY 25/01/2000 201812850 P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng
160 NGÔ THỊ TUYẾT MY 12/04/2000 201821147 P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
161 TRẦN THỊ KIM MỸ 14/05/2000 201810821 X. Hòa Châu, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
162 CAO TRẦN NHẬT NAM 03/04/2000 201814264 P. Hòa Thuận Tây, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
163 HOÀNG NGỌC NAM 05/03/2000 201843357 P. Hòa Khê, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
164 NGUYỄN HẢI NAM 19/05/2000 201835974 P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng
165 PHẠM HÀ NAM 17/01/2000 201806866 P. An Hải Tây, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng
166 ĐINH THỊ NGA 06/05/2000 201793135 X. Hòa Khương, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
167 VÕ THỊ THÚY NGA 02/05/2000 201811769 X. Hòa Sơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
168 LÊ THỊ HOÀNG NGÂN 16/04/2000 201846537 X. Hòa Sơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
169 LÊ THỊ TUYẾT NGÂN 21/03/2000 201845551 P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng
170 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN 05/04/2000 201762305 P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
171 PHAN NGUYỄN THÁI NGÂN 26/04/2000 201803339 P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng
172 TRẦN KHÁNH NGHI 24/02/2000 201848175 P. Nại Hiên Đông, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng
173 BÙI VĂN NGHĨA 04/05/2000 201840194 P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
174 HỒ THANH NGHĨA 10/01/2000 201792908 X. Hòa Liên, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
175 NGUYỄN HỮU NGHĨA 10/04/2000 201788498 P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng
176 DƯƠNG THỊ MỸ NGỌC 06/05/2000 201796109 P. Vĩnh Trung, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
177 NGUYỄN HỒNG NGỌC 28/05/2000 201810286 X. Hòa Tiến, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
178 NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC 05/01/2000 184354510 X. Tân Lộc, H. Lộc Hà, T. Hà Tĩnh
179 NGUYỄN THỊ KIM NGỌC 16/01/2000 201772136 P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng
180 LÊ HOÀNG KIM NGUYÊN 11/02/2000 201835953 P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng
181 PHẠM ĐOÀN THỦY NGUYÊN 03/05/2000 201796211 P. Thanh Khê Đông, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
182 TRẦN THỊ KIM NGUYÊN 10/05/2000 201832011 X. Hòa Khương, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
183 LÊ MINH NGUYỆT 20/03/2000 201796266 P. Thanh Khê Tây, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
184 TRẦN THỊ MINH NGUYỆT 30/04/2000 201840558 P. Hòa Thọ Tây, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
185 NGUYỄN THANH NHÀN 22/05/2000 025997130 P. Phường 05, Q. Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
186 TRƯƠNG THỊ THANH NHÀN 23/02/2000 201771801 P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng
187 NGUYỄN HẠNH NHÂN 02/01/2000 201832338 X. Hòa Tiến, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
188 TỐNG VIẾT NHÂN 29/04/2000 201819643 P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
189 NGUYỄN ĐỨC NHẬT 22/02/2000 201775665 P. Tân Chính, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
190 BÙI YẾN NHI 03/05/2000 201848125 P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng
191 ĐÀM TUYẾT NHI 19/02/2000 201817189 P. Hòa Khê, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
192 HUỲNH THỊ NHI 30/04/2000 201811401 X. Hòa Sơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
193 HUỲNH THỊ YẾN NHI 21/03/2000 201818419 P. Xuân Hà, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
194 LÊ TRẦN YẾN NHI 22/04/2000 201810400 X. Hòa Khương, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
195 LƯƠNG HUỲNH NHI 26/05/2000 201806476 P. An Hải Tây, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng
196 PHẠM THỊ THẢO NHI 10/03/2000 201817394 P. Chính Gián, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
197 PHAN VÕ MAI NHI 10/04/2000 201810303 X. Hòa Khương, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
198 TÔ THẢO NHI 13/02/2000 201771572 P. Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng
199 PHAN THỊ NHIỆM 28/04/2000 201811014 X. Hòa Nhơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
200 ĐẶNG LÊ QUỲNH NHƯ 06/01/2000 201790670 P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
201 NGUYỄN LÂM ÁI NHƯ 27/04/2000 201833105 X. Hòa Tiến, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
202 BÙI THỊ HỒNG NHUNG 18/01/2000 201812746 P. Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng
203 NGUYỄN THỊ NHUNG 03/05/2000 201793038 X. Hòa Khương, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
204 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG 30/04/2000 201811896 X. Hòa Phong, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
205 ĐỖ THỊ BÍCH NIÊN 21/01/2000 201848108 P. An Hải Tây, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng
206 NGUYỄN THỊ ÁI NỮ 20/01/2000 201811092 X. Hòa Sơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
207 LÊ THỊ LY NY 16/05/2000 201840212 P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
208 NGUYỄN THỊ HỒNG NY 08/04/2000 201792361 X. Hòa Phong, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
209 PHAN THỊ NGỌC NY 05/01/2000 191996628 X. Quảng Công, H. Quảng Điền, T. Thừa Thiên Huế
210 MÃ HÁN OANH 05/05/2000 079300009708 P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng
211 DƯƠNG PHÚ PHỔ 26/04/1999 201789561 X. Hòa Sơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
212 TRẦN VĂN ANH PHON 13/03/2000 201848614 P. Nại Hiên Đông, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng
213 NGUYỄN THANH PHONG 23/04/2000 206394496 X. Điện Hòa, H. Điện Bàn, T. Quảng Nam
214 NGUYỄN THÀNH PHONG 29/05/2000 201810278 X. Hòa Phong, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
215 PHẠM VĂN HOÀNG PHONG 30/04/2000 201840962 P. Hòa Thọ Tây, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
216 HỒ TĂNG PHÚ 17/05/2000 201804658 P. Hòa Thọ Tây, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
217 NGÔ VĂN PHƯỚC 06/05/2000 201810292 X. Hòa Châu, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
218 NGUYỄN TRƯỜNG PHƯỚC 22/04/2000 201793665 X. Hòa Phước, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
219 ĐÀM THANH PHƯƠNG 06/02/2000 201829881 P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
220 ĐINH THU PHƯƠNG 11/04/2000 091913118 X. Vạn Phái, H. Phổ Yên, T. Thái Nguyên
221 NGUYỄN THỊ HOÀI PHƯƠNG 14/05/2000 201797997 P. An Khê, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
222 PHAN LÊ HÀ PHƯƠNG 28/05/2000 201771087 P. An Hải Đông, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng
223 TRẦN DIỆP PHƯƠNG 15/03/2000 201835650 P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng
224 ĐỒNG THỊ YẾN PHƯỢNG 27/04/2000 201832676 X. Hòa Nhơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
225 DƯƠNG THỊ KIM PHƯỢNG 22/04/1985 201486954 X. Hòa Sơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
226 LÊ THỊ KIM PHƯỢNG 10/03/2000 201803491 P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng
227 MAI TRẦN MỸ PHƯỢNG 22/01/2000 201835608 P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng
228 HUỲNH VĂN QUÂN 08/02/2000 201803433 P. Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng
229 LÊ NHẬT QUANG 05/05/2000 201782952 P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng
230 TRẦN ĐĂNG QUANG 22/03/2000 206375287 X. Đại Hiệp, H. Đại Lộc, T. Quảng Nam
231 TRƯƠNG CÔNG QUANG 13/02/2000 201782556 P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng
232 HUỲNH QUỐC 17/05/2000 201810817 X. Hòa Nhơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
233 TRẦN ANH QUỐC 10/06/1999 201804041 P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
234 LÊ THỊ KIM QUY 17/03/2000 201772202 P. Mân Thái, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng
235 PHAN THỊ LỆ QUYÊN 02/05/2000 206337168 X. Đại Hồng, H. Đại Lộc, T. Quảng Nam
236 PHẠM THỊ THU QUYỀN 23/04/2000 201821148 P. Hòa Thọ Tây, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
237 NGÔ TRẦN TẤN QUYN 01/01/2000 201848316 P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng
238 ĐÀO THỊ TRÚC QUỲNH 26/03/2000 201818933 P. Thanh Khê Tây, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
239 LÊ QUỲNH 27/04/2000 201740264 P. Thạc Gián, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
240 NGUYỄN NGỌC NHƯ QUỲNH 11/01/2000 201846617 X. Hòa Phong, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
241 NGUYỄN THỊ XUÂN QUỲNH 11/01/2000 201817684 P. Thanh Khê Tây, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
242 NGUYỄN SANG 12/04/2000 201848119 P. Mân Thái, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng
243 NGUYỄN NHƯ SINH 12/02/2000 206374726 X. Đại Hiệp, H. Đại Lộc, T. Quảng Nam
244 LÊ THANH SƠN 04/04/2000 201845395 P. Hòa Quý, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng
245 HỒ THỊ DIỄM SƯƠNG 05/04/2000 201806618 P. An Hải Đông, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng
246 NGÔ THỊ THU SƯƠNG 29/05/2000 201832040 X. Hòa Châu, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
247 NGUYỄN THỊ SỸ 09/05/2000 201810372 X. Hòa Khương, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
248 NGUYỄN ĐOÀN MINH TÂM 02/05/2000 201795906 P. Hòa Khê, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
249 NGUYỄN THỊ TÂM 25/05/2000 201811243 X. Hòa Sơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
250 NGUYỄN THỊ THANH TÂM 15/01/2000 206308265 X. Điện Ngọc, H. Điện Bàn, T. Quảng Nam
251 TỐNG THỊ THANH TÂM 04/04/2000 201810663 X. Hòa Phong, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
252 TRẦN THANH TÂM 11/05/2000 201787297 P. Tam Thuận, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
253 TRẦN THỊ TỊNH TÂM 20/05/2000 201826328 P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng
254 THÁI TÂN 14/03/2000 201833133 X. Hòa Sơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
255 NGUYỄN PHẠM THÁI 21/04/2000 201835062 P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng
256 ĐẶNG THỊ HỒNG THẮM 21/03/2000 201835755 P. Nại Hiên Đông, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng
257 LÊ THỊ MỸ THẮM 24/05/2000 201812490 P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng
258 NGUYỄN PHÚ THÂN 25/05/2000 201833108 X. Hòa Tiến, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
259 CHÂU QUANG THẮNG 27/05/2000 201828296 P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
260 LÊ THỊ KIM THANH 02/01/2000 201804426 P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
261 LƯƠNG MINH THANH 10/01/2000 201817286 P. Thanh Khê Đông, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
262 MAI ĐỨC THANH 30/01/2000 201784857 P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
263 NGÔ THỊ HỒNG THANH 07/01/2000 201782902 P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng
264 NGUYỄN THỊ THANH 21/03/1998 206148013 X. Điện Hòa, H. Điện Bàn, T. Quảng Nam
265 PHẠM THỊ THANH 11/05/2000 201845401 P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng
266 TRẦN THỊ THANH THANH 09/01/2000 201795665 P. Hòa Khê, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
267 TRƯƠNG QUỐC THANH 08/02/2000 201848411 P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng
268 LÊ THỊ THÚY THÀNH 11/10/1999 201812923 P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng
269 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 22/02/2000 201782646 P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng
270 NGUYỄN THANH THẢO 06/02/1999 201811576 X. Hòa Phú, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
271 NGUYỄN VĂN THẢO 18/05/2000 201810835 X. Hòa Tiến, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
272 PHẠM ÂN MAI THẢO 05/04/2000 201812946 P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng
273 PHẠM THỊ THU THẢO 07/02/2000 215519943 P. Tân Chính, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
274 TRẦN MAI T. THẠCH THẢO 18/01/2000 201835656 P. Nại Hiên Đông, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng
275 TRẦN PHƯƠNG THẢO 04/05/2000 201806605 P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng
276 TRẦN THANH THẢO 29/02/2000 201835826 P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng
277 BÙI THỊ KIM THÊM 18/05/2000 201811746 X. Hòa Nhơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
278 VƯƠNG HƯNG THỊNH 25/01/2000 201771086 P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng
279 HỒ THỊ THOA 21/02/2000 201793021 X. Hòa Liên, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
280 NGUYỄN THỊ KIM THOA 11/02/2000 206394451 X. Điện Hòa, H. Điện Bàn, T. Quảng Nam
281 BÙI HOÀNG MINH THÔNG 24/04/2000 201822646 P. Bình Hiên, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
282 HUỲNH VĂN THÔNG 16/04/1999 206184273 P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
283 ĐỒNG THỊ ANH THƯ 10/04/2000 201846521 X. Hòa Nhơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
284 LÊ TRẦN QUỲNH THƯ 15/05/2000 201762371 P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
285 PHAN ANH THƯ 16/05/2000 201804862 P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
286 LÊ XUÂN THUẬN 21/02/2000 201826574 P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng
287 PHẠM HỒNG THUẬN 24/01/2000 201828698 P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
288 HUỲNH THỊ HOÀI THƯƠNG 07/05/2000 201806819 P. An Hải Đông, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng
289 LÊ THỊ HOÀI THƯƠNG 28/01/2000 201803380 P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng
290 VĂN THỊ KIM THÚY 13/04/2000 206269875 TT. Nam Phước, H. Duy Xuyên, T. Quảng Nam
291 LƯƠNG THỊ BÍCH THỦY 27/03/2000 201818286 P. Thạc Gián, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
292 NGUYỄN THỊ THU THỦY 11/03/2000 026300005140 X. Đạo Đức, H. Bình Xuyên, T. Vĩnh Phúc
293 TRƯƠNG THỊ THANH THỦY 06/12/1999 206203516 X. Bình Phú, H. Thăng Bình, T. Quảng Nam
294 TRẦN THỊ BÍCH TIÊN 30/03/2000 201810621 X. Hòa Phong, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
295 BÙI ĐỨC TIẾN 15/05/2000 201832368 X. Hòa Phong, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
296 TỐNG PHƯỚC TIẾN 01/01/2000 201843040 P. Chính Gián, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
297 TRƯƠNG VĂN TIẾN 18/03/2000 201775316 P. Hòa Khê, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
298 NGUYỄN HỮU TÍN 02/01/2000 026019711 P. Nại Hiên Đông, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng
299 PHẠM VĂN TÌNH 22/04/2000 201821873 P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
300 ĐỖ SONG TOÀN 28/05/2000 201817295 P. Thanh Khê Đông, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
301 HỒ VĂN TOÀN 14/04/2000 201821227 P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
302 HOÀNG THỊ PHƯỚC TOÀN 07/03/2000 201815597 P. Thuận Phước, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
303 HUỲNH TRẦN KHÁNH TOÀN 19/01/2000 201812889 P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng
304 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TRÂM 29/05/2000 201792559 X. Hòa Nhơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
305 PHẠM THỊ BÍCH TRÂM 22/05/2000 201811016 X. Hòa Sơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
306 TRẦN THỊ BẢO TRÂN 28/05/2000 201833077 X. Hòa Phước, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
307 BÙI HUỲNH THU TRANG 15/02/2000 201848057 P. An Hải Tây, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng
308 DƯƠNG THỊ TRANG 13/04/2000 201810301 X. Hòa Phú, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
309 LÊ THỊ KIỀU TRANG 01/05/2000 201810894 X. Hòa Châu, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
310 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG 13/08/1999 201793612 X. Hòa Phước, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
311 PHẠM THỊ THÙY TRANG 30/04/2000 201811524 X. Hòa Sơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
312 TRẦN CÔNG THANH TRANG 09/03/2000 201796110 P. An Khê, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
313 TRẦN THÙY TRANG 01/01/2000 201803469 P. Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng
314 LÊ VĂN TRÁNG 19/05/2000 201768388 X. Hòa Ninh, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
315 ĐỖ QUANG TRÍ 26/05/2000 201835765 P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng
316 NGUYỄN DUY TRÍ 04/03/2000 201818230 P. Thanh Khê Tây, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
317 DƯƠNG THỊ LAN TRINH 16/05/2000 201793656 X. Hòa Phước, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
318 LÊ THỊ BÍCH TRINH 05/05/2000 201793810 X. Hòa Nhơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
319 NGUYỄN KIỀU DIỄM TRINH 15/04/2000 201803389 P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng
320 NGUYỄN THỊ THU TRINH 03/04/2000 201797289 P. Vĩnh Trung, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
321 NGUYỄN THỊ TUYẾT TRINH 02/05/2000 201833080 X. Hòa Châu, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
322 NGUYỄN TRẦN TUYẾT TRINH 23/01/2000 341983146 P. Phường 2, TX. Sa Đéc, T. Đồng Tháp
323 TRẦN THỊ TUYẾT TRINH 01/01/2000 201810251 X. Hòa Khương, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
324 TRƯƠNG QUỲNH TÚ TRINH 08/04/2000 201833060 X. Hòa Nhơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
325 DƯƠNG NGUYỄN THẢO TRÚC 01/01/2000 201813368 P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
326 HUỲNH QUANG ĐIỀN TRUNG 25/05/2000 201796906 P. Tân Chính, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
327 NGUYỄN QUỐC TRUNG 10/12/1999 206375943 X. Đại Hiệp, H. Đại Lộc, T. Quảng Nam
328 HUỲNH PHƯỚC TRƯỜNG 09/01/2000 201817257 P. Thanh Khê Tây, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
329 VÕ VĂN TRƯỞNG 22/04/2000 2018105631 X. Hòa Bắc, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
330 NGUYỄN TẤN TRUYỀN 19/01/2000 201817201 P. Chính Gián, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
331 HỒ TRẦN THANH TÚ 02/03/2000 201792924 X. Hòa Liên, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
332 NGUYỄN VĂN ANH TÚ 02/05/2000 201806696 P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng
333 PHẠM ANH TÚ 30/04/2000 201846426 X. Hòa Khương, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
334 TRẦN DUY ANH TÚ 12/05/2000 201772386 P. Nại Hiên Đông, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng
335 ĐẶNG QUỐC TUẤN 29/04/2000 201833729 X. Hòa Tiến, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
336 LÊ VĂN TUẤN 14/03/2000 201796160 P. Xuân Hà, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
337 NGUYỄN VĂN TRIỆU TUẤN 06/01/2000 201812428 P. Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng
338 NGUYỄN MỘC TÙNG 25/02/2000 201820900 P. Hòa Phát, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
339 NGUYỄN THANH TÙNG 10/04/2000 201797439 P. Hòa Khê, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
340 NGUYỄN XUÂN TÙNG 16/04/2000 201780241 P. Thuận Phước, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
341 HUỲNH NGỌC TUYẾN 28/05/2000 201821928 P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
342 TỐNG THỊ THANH TUYỀN 24/01/2000 201845552 P. Hòa Quý, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng
343 DƯƠNG THỊ ÁNH TUYẾT 22/04/2000 201812849 P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng
344 HOÀNG TRẦN PHƯƠNG UYÊN 12/02/2000 201829866 P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
345 LÊ PHẠM TÚ UYÊN 15/01/2000 201806433 P. An Hải Tây, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng
346 LIÊN THỊ PHƯƠNG UYÊN 20/02/2000 201835315 P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng
347 NGÔ THỊ THỤC UYÊN 06/02/2000 201780497 P. Hòa Khê, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
348 NGUYỄN KIM BẢO UYÊN 27/05/2000 201823370 P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
349 NGUYỄN SONG HOÀNG UYÊN 22/01/2000 201795922 P. Thanh Khê Đông, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
350 NGUYỄN THỊ THU UYÊN 28/02/2000 201807805 P. An Hải Đông, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng
351 THÂN THỊ KIM UYÊN 29/05/2000 201820371 P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
352 TRẦN NGỌC LÂM UYÊN 15/01/2000 201795966 P. Hòa Khê, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
353 TRẦN THỊ THẢO UYÊN 24/04/2000 201796479 P. Thanh Khê Đông, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
354 VÕ THỊ TỐ UYÊN 20/01/2000 201796232 P. Thanh Khê Đông, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
355 LÊ ĐINH VÂN 14/03/2000 201807009 P. Nại Hiên Đông, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng
356 NGUYỄN THỊ MỸ VÂN 14/05/2000 201845306 P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng
357 PHẠM THỊ THANH VÂN 20/05/2000 201768733 X. Hòa Nhơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
358 HUỲNH VĂN VANG 05/04/2000 201846459 X. Hòa Nhơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
359 ĐINH NGỌC TƯỜNG VI 25/04/2000 201833719 X. Hòa Khương, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
360 DƯƠNG THỊ NGỌC VI 03/05/2000 201832282 X. Hòa Khương, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
361 LÊ THỊ CẨM VI 20/02/2000 201772881 P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng
362 LÊ TRIỆU VI 17/05/2000 201793464 X. Hòa Châu, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
363 NGUYỄN THANH YẾN VI 04/03/2000 201806988 P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng
364 NGUYỄN LONG VĨ 07/04/2000 091913269 X. Hòa Liên, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
365 NGÔ NGỌC VIỆT 05/05/2000 201811212 X. Hòa Tiến, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
366 NGUYỄN HOÀNG VIỆT 21/04/2000 201832609 X. Hòa Sơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
367 HỒ THĂNG VINH 21/01/2000 201833580 X. Hòa Khương, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
368 TRẦN ĐỨC VŨ 24/04/2000 201811734 X. Hòa Nhơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
369 HUỲNH VĂN VƯƠNG 21/05/2000 201846772 X. Hòa Bắc, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
370 NGUYỄN VƯƠNG 20/04/2000 201811069 X. Tam Sơn, H. Núi Thành, T. Quảng Nam
371 CHÂU HÀ VY 26/04/2000 201818915 P. Vĩnh Trung, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
372 ĐỒNG THỊ VY 08/05/2000 201832289 X. Hòa Nhơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
373 HUỲNH THỊ VY 16/05/2000 201782806 P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng
374 NGUYỄN BÁ LÊ TƯỜNG VY 26/04/2000 201793786 X. Hòa Phước, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
375 NGUYỄN THÁI TƯỜNG VY 02/05/2000 201803992 P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng
376 NGUYỄN THỊ HỒNG VY 24/02/2000 201847387 X. Hòa Châu, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
377 NGUYỄN THỊ HUYỀN VY 13/05/2000 201792399 X. Hòa Phong, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
378 NGUYỄN THỊ KIỀU VY 15/04/2000 201772357 P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng
379 NGUYỄN THỊ MINH VY 13/04/2000 201832365 X. Hòa Khương, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
380 VŨ THỊ HUYỀN VY 25/01/2000 201807157 P. Mân Thái, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng
381 NGUYỄN ĐĂNG TRIỆU VỸ 15/05/2000 201772473 P. An Hải Tây, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng
382 TRẦN PHAN THỊ NHƯ Ý 15/05/2000 201820473 P. Hòa Thọ Tây, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
         
STT Họ và tên Ngày sinh Số CMND Địa chỉ thường trú
1 HỒ THỊ TIỀN LONG AN 02/01/1987 205377481 X. Đại Hiệp, H. Đại Lộc, T. Quảng Nam
2 NGUYỄN THỊ THÚY AN 28/12/1997 201745543 P. Vĩnh Trung, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
3 HÀ THỊ LAN ANH 27/11/1999 201773499 P. Hòa Khê, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
4 NGUYỄN NGỌC BẢO 03/07/1990 205381255 X. Đại Hưng, H. Đại Lộc, T. Quảng Nam
5 NGUYỄN QUỐC BẢO 06/12/1999 201790994 P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
6 NGUYỄN THỊ NHƯ BÍCH 22/03/2000 201810035 X. Hòa Khương, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
7 ĐÀO NGỌC THÀNH ĐẠT 27/06/1998 201773368 P. Thanh Khê Tây, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
8 HOÀNG VĂN ĐỘ 05/07/1997 241561291 X. Ea Bông, H. Krông A Na, T. Đắk Lắk
9 NGUYỄN THỊ DUNG 20/05/1992 201805017 P. Hòa Thọ Tây, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
10 VŨ HẢI DƯƠNG 20/12/1999 201757933 P. Hòa Thuận Tây, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
11 LÊ VĂN HẢI 05/03/2000 206390531 X. Điện Dương, H. Điện Bàn, T. Quảng Nam
12 PHẠM MINH HẢI 25/11/1996 206180833 X. Đại Hiệp, H. Đại Lộc, T. Quảng Nam
13 VÕ HÙNG HIẾU 20/10/1984 205118122 X. Bình Dương, H. Thăng Bình, T. Quảng Nam
14 NGUYÊN NGUYÊN HOÀN 24/12/1999 201821043 P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
15 NGUYỄN MINH HOÀNG 17/03/2000 206274525 X. Duy Phước, H. Duy Xuyên, T. Quảng Nam
16 TRẦN XUÂN HỮU 02/06/1996 197375151 X. Vĩnh Tú, H. Vĩnh Linh, T. Quảng Trị
17 ĐỖ NHƯ PHÚC HUY 29/11/1999 201797220 P. Chính Gián, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
18 ĐOÀN NGỌC HUYỀN 14/12/1999 201755507 P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
19 NGUYỄN HỮU LỘC 23/01/1997 201767739 X. Hòa Phước, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
20 ĐOÀN VĨNH LONG 25/05/1987 201537097 P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
21 HOÀNG KIM LONG 08/03/1988 205321555 P. Hòa Hương, TP. Tam Kỳ, T. Quảng Nam
22 LÊ ĐỨC MẠNH 09/08/1995 201717397 P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
23 MẠC NHƯ NAM 18/02/1996 201732547 X. Hòa Nhơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
24 VÕ SỸ NGUYÊN 30/03/1988 212314120 X. Bình Nguyên, H. Bình Sơn, T. Quảng Ngãi
25 NGUYỄN VĂN NHÂN 02/03/1993 205605933 X. Điện Thắng Bắc, H. Điện Bàn, T. Quảng Nam
26 NGUYỄN THỊ THANH NHUNG 18/11/1989 241348993 X. Ea Bông, H. Krông A Na, T. Đắk Lắk
27 NGUYỄN NGỌC PHÁT 25/11/1999 206292427 X. Điện Tiến, H. Điện Bàn, T. Quảng Nam
28 BÙI THỊ PHƯƠNG 01/10/1999 201792498 X. Hòa Phong, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
29 HUỲNH MINH QUÂN 06/05/2000 201759880 P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
30 HUỲNH THỊ QUÝ 18/10/1990 201579231 P. Hòa Phát, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
31 ĐỖ NHƯ QUỲNH 23/07/1995 201693802 P. Chính Gián, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
32 HÀ NGỌC SANH 24/04/2000 206035851 X. Quế Lộc, H. Nông Sơn, T. Quảng Nam
33 HUỲNH LÊ SONG 30/10/1999 201786679 P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
34 NGUYỄN XUÂN TÀI 04/08/1995 205738939 X. Đại Tân, H. Đại Lộc, T. Quảng Nam
35 NGUYỄN TRƯỜNG THANH 02/01/1998 201804012 P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
36 NGÔ VĂN THỊNH 02/09/1996 201766003 X. Hòa Châu, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
37 TRẦN NGÔ QUANG THÔNG 11/10/1999 201755035 P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
38 PHAN THỊ ANH THƯ 03/12/1998 201761765 P. Hòa Thọ Tây, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
39 ĐẶNG THỊ THANH THÚY 11/04/1998 201767451 X. Hòa Khương, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
40 ĐỒNG THỊ THÚY 19/10/1998 201732263 X. Hòa Nhơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
41 ĐẶNG ĐÌNH ÂN TÌNH 13/03/1999 201792212 X. Hòa Khương, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
42 LÊ MINH TUẤN 12/01/1976 201316383 P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
43 NGUYỄN HỮU TUẤN 30/04/2000 201786922 P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
44 PHẠM MINH TUẤN 13/02/2000 206367258 X. Hương An, H. Quế Sơn, T. Quảng Nam
45 LƯU VĂN TUẤT 21/03/1994 205742568 X. Đại Nghĩa, H. Đại Lộc, T. Quảng Nam
46 NGUYỄN ĐỨC TÙNG 18/08/1999 201797050 P. Thanh Khê Tây, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
47 LÊ THỊ ÚT 01/01/1995 205948431 TT. Vĩnh Điện, H. Điện Bàn, T. Quảng Nam
48 ĐẶNG LÊ DUY UYÊN 20/01/1999 201811279 X. Hòa Nhơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
49 ĐẶNG THỊ KHÁNH VÂN 27/09/1997 201767789 X. Hòa Phong, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
50 ĐẶNG THỊ TƯỜNG VI 07/08/1994 201677300 X. Hòa Phong, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
51 HUỲNH THỊ LÂM VY 17/11/1999 201820301 P. Hòa Thọ Tây, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
52 ĐẶNG THỊ VỸ VỸ 24/02/2000 201786739 P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
53 TRẦN NHẬT VỸ 10/07/1989 212442481 TT. Trà Xuân, H. Trà Bồng, T. Quảng Ngãi
54 NGUYỄN THỊ THANH XUÂN 17/06/1999 201811708 X. Hòa Khương, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Sự hài lòng của học viên

Đối với nhà trường

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây