Danh sách sát hạch mô tô A1 sáng ngày 18/4/2018

Thứ năm - 12/04/2018 14:05
Danh sách học viên sát hạch sáng ngày  18/4/2018.
Buổi sáng bắt đầu: 7h15';

Khi đi sát hạch nhớ mang theo:
1. CMND bản chính.
2. Lệ phí sát hạch: 225.000 đồng
3. Địa điểm sát hạch: Trung tâm sát hạch Hòa Cầm
DANH SÁCH SÁT HẠCH MÔ TÔ A1 SÁNG NGÀY 18/4/2018
STT Họ và tên Ngày sinh Nơi cư trú
1 NGUYỄN PHÚC ÂN 24/10/1998 TT. Bồng Sơn, H. Hòai Nhơn, T. Bình Định
2 BÙI QUANG ANH 04/01/2000 P. Hòa Thọ Tây, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
3 NGUYỄN THỊ KIỀU ANH 01/01/2000 X. Tam Quan Nam, H. Hòai Nhơn, T. Bình Định
4 PHẠM THỊ KIM ANH 18/02/2000 X. Hòa Sơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
5 DOÃN QUỐC BẢO 01/01/2000 X. Hòa Tiến, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
6 NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH 22/03/2000 X. Hòa Sơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
7 LÊ THIỆN BÌNH 18/02/2000 X. Hòa Liên, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
8 NGÔ SĨ BÔN 15/03/2000 X. Hòa Bắc, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
9 TÔN THẤT NGUYÊN CANG 25/10/1999 X. Hòa Phước, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
10 PHAN THỊ HOÀNG CHÂU 03/04/2000 X. Hòa Châu, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
11 LÊ THỊ LINH CHI 17/01/2000 X. Hòa Tiến, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
12 NGUYỄN THỊ MINH CHI 25/01/2000 X. Hòa Tiến, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
13 NGUYỄN VĂN CHI 21/09/1987 P. Hòa Hiệp Nam, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
14 NGUYỄN HỮU CHUNG 02/01/2000 X. Hòa Phước, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
15 PHAN HOÀNG CƯ 26/09/1999 X. Hòa Bắc, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
16 MAI THANH CƯỜNG 23/11/1999 X. Đại Tân, H. Đại Lộc, T. Quảng Nam
17 NGUYỄN QUỐC CƯỜNG 20/02/2000 X. Hòa Sơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
18 ĐÀM ANH ĐẠI 01/03/1981 P. Chính Gián, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
19 PHAN THỊ NGỌC DIỄM 07/01/2000 X. Hòa Tiến, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
20 DƯƠNG THỊ BÍCH DIỆU 29/03/2000 X. Hòa Ninh, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
21 MẠC VĂN ĐỊNH 10/03/1999 TT. Chư Sê, H. Chư Sê, T. Gia Lai
22 PHẠM VĂN VANG ĐÔ 08/02/2000 X. Hòa Sơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
23 NGUYỄN ĐĂNG ĐÔNG 02/03/2000 X. Hòa Châu, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
24 NGUYỄN LÊ HỒNG ĐỨC 08/01/2000 X. Hòa Phước, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
25 NGUYỄN THỊ THANH DUNG 25/02/2000 X. Hòa Sơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
26 NGUYỄN THỊ THÙY DUNG 10/03/2000 P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
27 NGUYỄN VĂN TẤN DŨNG 27/01/2000 X. Hòa Tiến, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
28 LÊ VĂN DƯƠNG 07/06/1999 TT. Chư Ty, H. Đức Cơ, T. Gia Lai
29 LÊ ĐÌNH DƯỠNG 03/04/2000 X. Tam Xuân Ii, H. Núi Thành, T. Quảng Nam
30 NGUYỄN PHƯỚC DUY 04/04/2000 X. Điện Hòa, H. Điện Bàn, T. Quảng Nam
31 NGUYỄN TRỌNG DUY 21/12/1999 P. Hòa Thuận Tây, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
32 LÊ THỊ MỸ DUYÊN 05/04/2000 X. Hòa Châu, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
33 NGUYỄN THỊ CẨM GIANG 06/11/1999 X. Đại Lãnh, H. Đại Lộc, T. Quảng Nam
34 NGUYỄN THỊ LÂM GIANG 28/03/2000 X. Hòa Tiến, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
35 VÕ THIỆN GIANG 10/07/1999 X. Duy Sơn, H. Duy Xuyên, T. Quảng Nam
36 NGUYỄN ĐỨC HẢI 18/03/2000 X. Hòa Tiến, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
37 NGUYỄN THỊ NGỌC HẰNG 01/04/2000 X. Hòa Tiến, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
38 PHẠM THỊ MINH HẰNG 30/03/2000 X. Hòa Tiến, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
39 TRẦN THỊ NGỌC HẠNH 24/09/1999 X. Cam Thành, H. Cam Lộ, T. Quảng Trị
40 VÕ HOÀNG HẢO 18/06/1999 P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
41 NGUYỄN ĐỨC HẬU 27/01/2000 X. Hòa Châu, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
42 NGUYỄN TẤN HẬU 16/02/2000 P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
43 NGUYỄN THỊ MỸ HẬU 04/01/2000 X. Hòa Tiến, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
44 NGÔ VĂN TẤN HIỆP 15/02/2000 X. Hòa Liên, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
45 NGÔ KIỀU NỮ HIẾU 13/11/1998 X. Hòa Sơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
46 NGUYỄN VIẾT HIẾU 16/06/1997 P. Thạc Gián, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
47 NGÔ THỊ THU HOA 25/02/2000 X. Hòa Liên, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
48 BÙI MINH HOÀNG 21/02/2000 X. Hòa Liên, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
49 NGUYỄN HỮU HOÀNG 20/01/2000 X. Hòa Tiến, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
50 PHẠM THỊ THU HOÀNG 10/02/1999 X. Bình Trung, H. Thăng Bình, T. Quảng Nam
51 ĐẶNG HƯNG 05/08/1999 P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
52 LÊ THỊ THIÊN HƯƠNG 07/09/1999 P. Hòa Thọ Tây, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
53 ĐINH VĂN HỮU 23/01/2000 X. Hòa Phú, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
54 NGUYỄN CỬU HUY 21/08/1998 X. Nghĩa Hiếu, H. Nghĩa Đàn, T. Nghệ An
55 PHẠM ANH HUY 08/03/2000 X. Hòa Liên, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
56 PHẠM VŨ HUY 20/03/2000 P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
57 PHẠM QUANG KHÁNH 31/01/2000 X. Hòa Sơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
58 NGÔ VĂN KHOA 25/01/2000 X. Hòa Tiến, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
59 NGUYỄN VĂN KIÊN 31/07/1999 P. Tân Chính, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
60 NGUYỄN THỊ HOA KIỀU 01/01/2000 X. Hòa Liên, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
61 PHẠM TRƯỜNG KỶ 02/01/2000 X. Hòa Sơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
62 LÊ THỊ KIM LÀI 03/01/2000 X. Hòa Phước, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
63 PHẠM NGỌC LÂM 20/12/1998 TT. Bồng Sơn, H. Hòai Nhơn, T. Bình Định
64 VÕ ĐÌNH LÂM 09/01/2000 X. Hòa Liên, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
65 CHẾ HOÀNG LAN 09/03/2000 P. Hòa Thọ Tây, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
66 TRẦN THỊ THANH LAN 24/03/2000 X. Hòa Sơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
67 LÊ THỊ LỆ 25/01/2000 X. Hòa Châu, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
68 NGUYỄN NHẬT LỆ 28/01/2000 X. Hòa Tiến, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
69 PHẠM THỊ THÚY LIỄU 04/04/2000 X. Hòa Liên, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
70 ĐẶNG THỊ THÙY LINH 09/03/2000 X. Hòa Tiến, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
71 HOÀNG TẠ THÙY LINH 17/08/1999 P. Hòa Khê, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
72 NGUYỄN TÚ LINH 11/02/2000 P. Hòa Phát, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
73 PHAN THỊ THU LINH 24/06/1999 X. Điện Ngọc, H. Điện Bàn, T. Quảng Nam
74 TRẦN THỊ PHƯƠNG LINH 13/12/1999 P. Hòa Thọ Tây, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
75 TRƯƠNG THỊ THÙY LINH 11/01/2000 X. Hòa Bắc, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
76 NGUYỄN THỊ HỒNG LOAN 07/04/2000 X. Hòa Sơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
77 NGUYỄN THỊ HỒNG LOAN 03/03/2000 X. Hòa Ninh, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
78 NGÔ THỊ LỘC 16/02/2000 X. Hòa Bắc, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
79 LÊ VĂN LỢI 01/01/2000 X. Hòa Tiến, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
80 NGUYỄN ĐĂNG LỢI 19/03/2000 X. Hòa Châu, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
81 NGUYỄN ĐỨC LỢI 07/09/1999 P. Thanh Khê Tây, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
82 KIỀU QUỐC LONG 16/01/2000 P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
83 LÊ HOÀNG LONG 02/03/2000 X. Hòa Sơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
84 NGÔ TRƯỜNG LONG 15/02/2000 X. Hòa Tiến, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
85 NGUYỄN HỮU PHI LONG 11/03/2000 P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
86 TRẦN HOÀNG LONG 20/01/2000 X. Hòa Liên, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
87 NGUYỄN TẤN LỰC 20/11/1998 P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng
88 LÊ NGỌC DƯƠNG LY 28/02/2000 X. Hòa Liên, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
89 HUỲNH THỊ XUÂN MAI 06/02/2000 X. Hòa Sơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
90 TRẦN NGÔ THANH MAI 05/03/2000 X. Hòa Liên, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
91 NGUYỄN VĂN MẪN 19/03/2000 X. Hòa Châu, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
92 NGUYỄN THỊ BÍCH MẬN 09/07/1997 X. Hòai Thanh, H. Hòai Nhơn, T. Bình Định
93 NGUYỄN CÔNG MINH 20/02/2000 X. Hòa Liên, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
94 VÕ THỊ KIM MINH 16/01/2000 X. Hòa Phước, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
95 VÕ VĂN NAM 06/03/2000 P. Hòa Thọ Tây, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
96 HUỲNH THỊ NGA 03/01/2000 X. Hòa Phước, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
97 LÊ THỊ QUỲNH NGA 26/03/2000 X. Hòa Sơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
98 TRẦN THỊ THANH NGA 18/01/2000 X. Hòa Phước, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
99 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN 09/02/2000 X. Hòa Sơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
100 PHẠM NGỌC NGÂN 25/01/1999 X. Hòa Tiến, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
101 NGUYỄN BÁ TRỌNG NGHĨA 05/04/2000 X. Châu Hưng A, H. Vĩnh Lợi, T. Bạc Liêu
102 NGUYỄN VĂN HỮU NGHĨA 18/02/2000 X. Phú An, H. Phú Vang, T. Thừa Thiên Huế
103 LÊ NGUYỄN KHÁNH NGỌC 19/03/2000 X. Hòa Phước, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
104 NGÔ THỊ THANH NGUYỆT 11/02/2000 X. Hòa Khương, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
105 NGUYỄN THỊ NGUYỆT 17/12/1999 X. Quế Cường, H. Quế Sơn, T. Quảng Nam
106 HÀ THỊ Y NHI 08/01/2000 X. Hòa Sơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
107 LÊ THỊ HOÀNG NHI 08/01/2000 X. Hòa Tiến, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
108 LÊ THỊ TÚ NHI 15/01/2000 X. Hòa Ninh, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
109 NGÔ YẾN NHI 19/03/2000 X. Hòa Tiến, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
110 NGUYỄN HOÀNG NHI 10/01/2000 X. Hòa Sơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
111 NGUYỄN THỊ YẾN NHI 06/04/2000 P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
112 TRẦN NGUYỄN BẢO NHI 21/02/2000 X. Hòa Phước, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
113 TRẦN THỊ VIỆT NHI 07/02/2000 P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
114 DƯƠNG THỊ TUYẾT NHUNG 20/01/2000 X. Hòa Liên, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
115 LÊ THỊ HỒNG NHUNG 28/03/2000 P. Hòa Thọ Tây, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
116 ĐẶNG HOÀI NI 23/01/2000 X. Hòa Châu, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
117 NGÔ THỊ NI NI 04/01/2000 X. Hòa Tiến, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
118 NGUYỄN ĐỖ DUY NIÊN 09/03/2000 X. Hòa Ninh, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
119 PHẠM THỊ NỮ 14/01/2000 X. Hòa Tiến, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
120 ĐOÀN NGUYỄN KIỀU OANH 10/12/1996 X. Duy Phú, H. Duy Xuyên, T. Quảng Nam
121 NGUYỄN THỊ HOÀNG OANH 14/01/2000 X. Hòa Sơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
122 NGUYỄN TRẦN HOÀI OANH 03/02/2000 X. Hòa Phước, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
123 NGUYỄN HÀN ANH PHA 07/02/2000 X. Hòa Sơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
124 LÊ HỮU PHÚ PHÁT 09/04/2000 X. Hòa Tiến, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
125 VÕ ĐĂNG PHI 03/02/2000 X. Hòa Ninh, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
126 LÊ THANH PHONG 29/08/1999 X. Triệu Long, H. Triệu Phong, T. Quảng Trị
127 NGUYỄN THI PHÚC 03/02/2000 X. Điện Hòa, H. Điện Bàn, T. Quảng Nam
128 NGUYỄN ĐỨC PHƯỚC 03/04/2000 X. Hòa Phước, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
129 NGUYỄN MẠNH PHƯỚC 02/10/1998 P. Tân Chính, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
130 DƯƠNG THỊ MINH PHƯƠNG 08/04/2000 P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
131 NGÔ VĂN PHƯƠNG 05/02/2000 X. Hòa Liên, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
132 NGUYỄN THỊ MINH PHƯƠNG 14/02/2000 X. Hòa Sơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
133 PHẠM DƯƠNG THANH PHƯƠNG 04/02/2000 X. Hòa Liên, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
134 PHẠM THỊ MỸ PHƯƠNG 08/02/2000 P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
135 LÊ THỊ PHƯỢNG 11/08/1999 P. Nại Hiên Đông, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng
136 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG 30/03/2000 X. Hòa Phước, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
137 TRẦN LÊ MINH QUANG 21/02/2000 X. Hòa Châu, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
138 TRẦN THỊ HUYỀN QUANH 29/01/2000 P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
139 NGUYỄN VĂN QUỐC 28/01/2000 P. Thuận Phước, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
140 NGUYỄN VĂN QUỐC 16/03/1999 X. Hòa Ninh, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
141 PHẠM CÔNG QUYẾT 14/11/1997 X. Tam An, H. Phú Ninh, T. Quảng Nam
142 NGUYỄN THỊ QUỲNH 01/01/2000 X. Hòa Sơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
143 LÊ TUẤN SƠN 21/11/1994 P. Tân Chính, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
144 NGUYỄN THANH SƠN 20/02/2000 X. Hòa Liên, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
145 NGUYỄN VĂN SƠN 23/10/1998 X. Hòa Phong, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
146 LÊ THỊ HOÀI SƯƠNG 03/10/1999 X. Tân Hòa, H. Buôn Đôn, T. Đắk Lắk
147 HỒ THỊ THANH TÂM 11/01/2000 X. Hòa Bắc, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
148 NGÔ VĂN TÂM 10/02/2000 X. Hòa Liên, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
149 NGUYỄN THỊ THANH TÂM 10/10/1999 X. Hòa Liên, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
150 NGUYỄN PHÚC TÂN 21/10/1999 X. Bình Quế, H. Thăng Bình, T. Quảng Nam
151 LÊ HỮU THẠCH 09/04/2000 X. Hòa Tiến, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
152 TRẦN VĂN THẠCH 12/12/1999 X. Bình Nam, H. Thăng Bình, T. Quảng Nam
153 NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM 07/03/2000 X. Hòa Phước, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
154 TRẦN ĐẠI THẮNG 26/03/2000 X. Hòa Phước, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
155 DƯƠNG THỊ THU THẢO 02/02/1998 X. Tam Đàn, H. Phú Ninh, T. Quảng Nam
156 LÊ THỊ THU THẢO 14/03/2000 P. Hòa Thọ Tây, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
157 BÙI THỊ THANH THÍ 08/04/2000 X. Hòa Tiến, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
158 ÔNG ĐỨC THIỆN 03/03/2000 X. Hòa Châu, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
159 VÕ VĂN THỊNH 25/02/2000 P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
160 LÝ THỊ TIỂU THƯ 26/11/1999 X. Đà Sơn, H. Đô Lương, T. Nghệ An
161 LÊ VĂN THUẬN 29/01/2000 X. Hòa Tiến, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
162 NGUYỄN THỊ MỸ THÙY 01/04/2000 X. Hòa Sơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
163 ĐẶNG THỊ THỦY 10/02/2000 X. Hòa Tiến, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
164 HỒ THỊ THỦY 17/11/1999 P. Mân Thái, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng
165 TRỊNH CÔNG THUYẾT 25/03/1999 X. Sơn Lâm, H. Hương Sơn, T. Hà Tĩnh
166 ĐẶNG ĐỨC TÍN 14/04/1997 TT. Chư Sê, H. Chư Sê, T. Gia Lai
167 HỒ NGỌC TÍNH 19/03/2000 X. Hòa Ninh, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
168 DƯƠNG VĂN TỈNH 10/01/1995 X. Bình Định Nam, H. Thăng Bình, T. Quảng Nam
169 NGUYỄN THỊ BÍCH TÔ 25/04/1992 P. Phước Ninh, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
170 TRƯƠNG CÔNG TOÀN 20/11/1999 X. Hòa Liên, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
171 ĐỖ THỊ PHƯƠNG TRÂM 03/01/2000 X. Hòa Liên, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
172 HỒ HOÀNG BẢO TRÂM 06/01/2000 P. Thanh Khê Tây, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
173 VÕ NGÂN TRÂM 26/03/2000 X. Hòa Châu, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
174 TRỊNH THỊ QUỲNH TRANG 09/06/1998 X. Bình An, H. Thăng Bình, T. Quảng Nam
175 TRỊNH THỊ THÙY TRANG 14/03/2000 P. Hòa Phát, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
176 VĂN THỊ THU TRANG 19/02/2000 P. Hòa Thọ Tây, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
177 NGÔ TẤN TRÍ 16/10/1999 X. Hòa Tiến, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
178 NGUYỄN MINH TRÍ 07/02/2000 X. Hòa Tiến, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
179 TRẦN PHƯỚC TRÍ 02/01/2000 P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
180 TRẦN TRỌNG TRÍ 20/12/1997 X. Vĩnh Sơn, H. Vĩnh Thạnh, T. Bình Định
181 HỒ THỊ TRIỀU 11/01/2000 P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
182 PHẠM THỊ TRIỀU 27/10/1999 X. Tam Ngọc, TP. Tam Kỳ, T. Quảng Nam
183 LÊ THỊ NGỌC TRINH 05/03/2000 X. Hòa Phước, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
184 LÊ THỊ THÙY TRINH 07/01/2000 X. Hòa Tiến, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
185 ĐINH VĂN TRÌNH 13/07/1999 X. Hòa Phú, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
186 NGUYỄN KHIÊU TRỌNG 04/04/2000 X. Hòa Tiến, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
187 NGUYỄN VĂN TRỌNG 29/01/2000 X. Hòa Tiến, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
188 LÊ QUANG TRUNG 08/03/2000 X. Hòa Phú, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
189 LÊ TIẾN TRUNG 05/03/2000 P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
190 NGUYỄN VĂN TRUNG 31/07/1999 P. Tân Chính, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
191 PHẠM QUANG TRƯỜNG 11/12/1999 TT. Nghèn, H. Can Lộc, T. Hà Tĩnh
192 NGUYỄN THỊ KIM TÚ 27/10/1999 P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
193 NGUYỄN THỊ THANH TÚ 03/03/2000 P. Hòa Thọ Tây, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
194 ĐỖ QUỐC TUẤN 18/11/1999 X. Ia Peng, H. Phú Thiện, T. Gia Lai
195 LÊ ANH TUẤN 20/09/1999 TT. Chư Ty, H. Đức Cơ, T. Gia Lai
196 NGUYỄN VĂN TUẤN 03/02/2000 X. Hòa Châu, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
197 NGUYỄN VĂN TUẤN 04/04/2000 X. Điện Hòa, H. Điện Bàn, T. Quảng Nam
198 NGUYỄN VŨ ANH TUẤN 14/01/2000 X. Hòa Ninh, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
199 TRẦN VIẾT TƯỜNG 30/01/2000 X. Hòa Phước, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
200 NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN 10/02/2000 X. Hòa Tiến, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
201 TRẦN THỊ ÁNH TUYẾT 29/12/1999 X. Hòa Sơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
202 THIỀU THỊ HỒNG VÂN 01/01/2000 X. Hòa Ninh, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
203 PHAN ĐÌNH VĂN 01/01/2000 X. Hòa Ninh, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
204 NGUYỄN ÁNH TƯỜNG VI 10/03/2000 X. Hòa Sơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
205 NGUYỄN THỊ TƯỜNG VI 12/02/2000 X. Hòa Bắc, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
206 TRẦN THỊ TƯỜNG VI 15/02/2000 X. Hòa Liên, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
207 TRƯƠNG HOÀNG VI 13/03/2000 X. Hòa Sơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
208 NGUYỄN THẾ VIỄN 04/10/1999 X. Hòa Sơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
209 BÙI VIỆT 30/08/1998 X. Hòa Phong, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
210 NGÔ VĂN VŨ 10/03/2000 X. Hòa Bắc, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
211 NGUYỄN VIẾT VƯƠNG 10/03/2000 X. Hồng Thuận, H. Giao Thủy, T. Nam Định
212 ĐOÀN THỊ HỒNG VY 08/03/2000 P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
213 NGUYỄN THỊ HOÀNG VY 12/02/2000 X. Hòa Tiến, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
214 NGUYỄN THỊ YẾN VY 10/04/2000 X. Hòa Phước, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
215 NGUYỄN VĂN VỸ 13/02/2000 X. Hòa Phước, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
216 TRẦN ĐÌNH THANH VỸ 10/01/2000 X. Hòa Tiến, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
217 TRƯƠNG BỘI XUÂN 16/01/1999 X. Điện Quang, H. Điện Bàn, T. Quảng Nam

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Sự hài lòng của học viên

Đối với nhà trường

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây